Trnkův Sen noci svatojánské má nový hudební kabát. Podílel se na něm i Český rozhlas

24. březen 2021

Hudba Václava Trojana k oceňovanému loutkovému filmu Jiřího Trnky Sen noci svatojánské z roku 1959 se blyští v novém. Po důkladném studiu a rekonstrukci původní zvukové stopy filmu ji nahráli Symfonický orchestr Českého rozhlasu spolu s rozhlasovým dětským sborem a vypravěčem Petrem Štěpánkem. Nahrávku vydává vydavatelství Českého rozhlasu Radioservis. 

Novou partituru připravil skladatel a dirigent Adam Klemens. „Musel jsem například upravit délky některých hudebních čísel vůči tomu, jak byl film sestříhán,“ vysvětluje. Nahraná délka muziky totiž občas neodpovídá té původní zkomponované. Liší se počtem taktů, další je vysloveně fragmentární, v jiných se naopak některé úseky opakují a občas se liší i instrumentace. V původní partituře navíc některé úseky úplně chybí. Jak to bývá, s hudbou se pracovalo ještě ve střižně, když třeba Trnka potřeboval do určité scény fanfáry, Trojan je na místě složil, party rozdal hornistům – a noty se poté ztratily.

02741057.jpeg

„Trojanova partitura čítá asi pět set stránek, ve filmu z nich figuruje asi dvě stě padesát, možná tři sta,“ vypočítává Adam Klemens. Postupně odhaloval, v kterých místech docházelo při nahrávání pro film k úpravám původního rukopisu. Jeho úkolem bylo vytvořit zápis, který by přesně odpovídal tomu, co je slyšet ve filmu. „Pomohla mi i barva inkoustu, kterým Václav Trojan psal. Ukázalo se, že prapůvodní tvary použité ve filmu jsou napsány inkoustem černým, různé přidané hlasy nebo poznámky k budoucí koncertní suitě modrým či třeba tužkou,“ usmívá se autor rekonstrukce filmově-hudební partitury.

Václav Trojan při komponování hudby ke Snu noci svatojánské pracoval i s nástroji, které v symfonickém orchestru běžně neslyšíme – zní tu třeba dudy, dvě kytary, dva saxofony, varhany. A taky sobot, speciální drnkací dřevěný nástroj, který pro Trojana původně postavil Trnkův truhlář, pan Sobotka, a pro účely aktuálního nahrávání pak Jaroslav Krček. Za dirigentským pultem u nové nahrávky stál Jan Kučera. Jak říká, s obsazením měl jasno. Ať šlo o Symfonický orchestr Českého rozhlasu, Dětský pěvecký sbor Českého rozhlasu, sólisty Patricii Janečkovou a Richarda Samka nebo vypravěče Petra Štěpánka. „Všichni byli skvělí. Za jejich umění jim musím poděkovat,“ nešetří dirigent slovy chvály.

Spustit audio