Třetí odboj: prvních dvacet let

22. květen 2015

Zatímco první i druhý odboj jsou vázány na období světových válek, váže se období odboje třetího na válku studenou - je proto výrazně delší a jeho podoba daleko složitější.

Prvních dvacet let - vymezených lety 1948-68 - představuje období od komunistického puče a nejhoršího teroru první poloviny padesátých let provázeného též nejmasovějším odporem, a to v širokém spektru od ozbrojeného odboje, stávek a demonstrací, přes různé letákové a jiné propagační akce, získávání zpravodajských informací až po organizování odchodů do zahraničí.

03345145.jpeg

Teror v té době postihoval vedle skutečných aktivních odpůrců režimu i velké skupiny občanů vymezených sociálně, politicky, nábožensky a rasově; nemalou roli hrála však i osobní msta či naprostá libovůle. Vymezené období prvního dvacetiletí pak přes postupný vývoj dospívá až ke konci šedesátých let, kdy byl teror již silně individualizovaný a s příchodem pražského jara přechodně mizí téměř úplně.

Slánský s rodinou

V pořadu zní ukázky přibližující různé podoby odboje, komunistického teroru i dobové propagandy. Prostřednictvím projevu Zdeňka Nejedlého se zastavíme u některých aspektů známého procesu s Rudolfem Slánským, ukázky z knihy Zdeňka Jiráska a Jaroslava Šůly Velká peněžní loupež v Československu připomenou plzeňské události z roku 1953. Budeme se ale především věnovat méně známým kauzám, mimo jiné činnosti odbojové skupiny Černý lev 777, případu novinářky Albíny Palkosové - Wiesenbergové a spisovatele Jana Beneše.

Účinkují: Josef Somr, Otakar Brousek ml. a Lucie Juřičková. Pořad připravil Pavel Hlavatý.

Spustit audio