Šťastni jsou ti, kdo dovedou přijímat plnými doušky…

Poslední polyhistor − národohospodář, sociolog, kulturní historik a odborník na srovnávací dějiny civilizací − profesor Jaroslav Krejčí zemřel 16. února 2014 v úctyhodných 98 letech. „K systematické vědecké práci se sice dostal až po padesátém roce svého věku, a přesto vytvořil mimořádně rozsáhlé a cenné dílo,“ uvádí historik Josef Tomeš. Poslouchejte online do 29. března 2024.

Jaroslav Krejčí ml. vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze a od roku 1936 byl činný v sociální demokracii. V protektorátním období se účastnil domácího odboje, od roku 1945 působil v Národohospodářském ústavu Josefa Hlávky.

Jako sociální demokrat odmítl sloučení s KSČ. V roce 1954 byl odsouzen k deseti letům za velezradu, po propuštění na amnestii v roce 1960 pracoval v různých profesích.

Roku 1968 emigroval se svojí manželkou do Velké Británie a zanedlouho byl jmenován profesorem na univerzitě v Lancasteru. Do Čech se vrátil po roce 1990 a řadu let přednášel.

Jeho hlavním zájmem už tehdy nebyla ani právní věda, ani národohospodářství, ale především ta civilizační komparatistika, kdy se v řadě děl vyjádřil nejenom k dějinám starých asijských, evropských, blízkovýchodních civilizací, ale i k určitým obecným problémům světových dějin.
Josef Tomeš

Výklad Josefa Tomeše doplnila autorka pořadu Jarmila Konrádová ukázkami ze vzpomínek Jaroslava Krejčího ml.

autor: kon
Spustit audio

Související