Staroměstské náměstí se zbarvilo krví. 400 let od popravy 27 českých pánů připomeneme premiérovou četbou Kryštofa Haranta i jeho hudbou

Jméno Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic obvykle všem školákům utkvělo nejsilněji. Právě toto pozoruhodné a dětské úsměvy vzbuzující jméno navíc vedlo k neméně pozoruhodným dějinným událostem, při nichž smích rázem přešel.

Program

Je to právě 400 let, co se na pražském Staroměstském náměstí udála podívaná, která byla přesně tak děsivá, jak děsivá být měla. Hromadné popravě dvaceti sedmi vůdců stavovského povstání se nevyhnul ani šlechtic, dvořan, diplomat a válečník Kryštof Harant.

Jeho vzdělání i mnohostranné nadání se odráží v cestopise Putování aneb Cesta z království českého do města Benátek, odtud po moři do země Svaté, země jůdské a dále do Egypta (1608), který sám ilustroval. Kniha zachycuje nejen přímé Harantovy zkušenosti a zážitky z cesty, ale také jeho znalosti z bohaté četby. Právě toto velké dílo nabízíme v premiérové Četbě na pokračování v podání Pavla Soukupa.

Portrét Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic

Kryštofa Haranta připomene také dvouhodinový pořad Cesta intelektuála k popravišti a k tématu se vrátí i premiérový Souzvuk z výboru evangelických básníků. Smutné výročí se odrazí také ve Víkendové příloze, v níž se chystají dva pořady. S jedním z nich trochu jinak nahlédneme na Harantův zásadní cestopis, druhý se pak zaměří třeba na to, co ono staroměstské „divadlo hrůzy“ znamenalo pro tehdejšího člověka a jak sloužilo Habsburkům k manifestaci moci.

Tématu se navíc otevře i jeden hudební pořad. I Staří mistři přinesou životní osudy Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic. Zazní jeho vlastní skladby a ukázky hudby, která ho mohla provázet při různých životních příležitostech. Připraveny jsou skladby z okruhu mistrů dvora císaře Rudolfa II., arcivévody Ferdinanda II. Tyrolského a také benátského mistra Giovanniho Gabrieliho, varhaníka a skladatele katedrály sv. Marka.

Klára Fleyberková

Nejnovější články