„Pro věčnou budoucí všem rebelům výstrahu.“ Staroměstská exekuce v roce 1621 byla hrozivým divadlem

26. červen 2021
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Poprava 27 českých pánů na Staroměstskémk náměstí (dobová rytina)

Hromadná poprava na Staroměstském náměstí je dodnes vnímána jako msta Habsburků, vůči sebevědomé stavovské obci Českého království. Byli však 21. 6. 1621 opravdu popraveni čelní vůdci stavovského odboje? Nejen o tom hovořil Petr Šmíd s historikem Jaroslavem Čechurou.

Čtěte také

Z historického povědomí jakoby se vytratil fakt, že čeští stavové roku 1617 složili při pražské korunovaci slib věrnosti do rukou Ferdinanda II. Štýrského. Porušení slibu věrnosti daného králi, bylo ve feudální společnosti jedním z nejtěžších prohřešků. Fakticky ale rozhodovaly vojenské síly. Za neúspěchem odbojné šlechty patrně stojí chybné zhodnocení vztahů se zahraničními protestantskými knížaty i volba politicky slabého vzdorokrále Fridricha Falckého.

Po porážce stavovských vojsk na Bílé hoře bylo jasné, že císařův hněv dopadne hlavně na hlavy třiceti direktorů, kteří po čas povstání spravovali České království. V původních návrzích se dokonce počítalo až s osmdesáti popravenými.

„Divadlo hrůzy“ i velkorysá milost

Představitelé odboje, kteří po bitvě na Bílé hoře neodešli ze země, patrně netušili, kam až císař hodlá zajít při udílení trestů. Z výslechových protokolů se bohužel dochoval jen zbytek. Vůdci odboje v nich nevystupují příliš sebevědomě. Donášejí na členy direktoria i na další osoby spojené s povstáním.  

To vše bylo jen úvodem k samotnému „divadlu hrůzy“, které se uskutečnilo na Staroměstském náměstí. V něm hrál snad nejdůležitější úlohu proslulý kat Jan Mydlář. Ferdinand II. však neplánoval manifestovat pouze svou mocenskou převahu, ale také svou shovívavost. Dnes už jen těžko rozpoznáme, jaké motivace ho vedly k omilostnění měšťana Jana Theodora Sixta z Ottersdorfu a zamítnutí milosti pro rytíře Diviše Černína z Chudenic, jehož bratr Heřman na popravu dohlížel z pozice hejtmana Starého města pražského.

 

autor: Petr Šmíd
Spustit audio

Související

E-shop Českého rozhlasu

Děsivá freska válečné krajiny, u které se nepřestávám smát.

Petr Gojda, slovesný dramaturg, Centrum výroby Českého rozhlasu

Osudy dobrého vojáka Švejka

Osudy dobrého vojáka Švejka KOMPLET

Koupit

Pro jedny šťastný blb a ignorant, pro druhé vychytralý šašek. Pro nadporučíka Lukáše boží dobytek. Pro jedny ikona totálního odcizení a nihilismu, pro jiné bojovník proti válce, pro další anti světec a antihrdina. Čte Oldřich Kaiser