STANISLAV KOMÁREK: Stromy

18. listopad 2002

V cyklu Psáno kurzivou uvádíme esej přírodovědce, filosofa a spisovatele. V režii Hany Kofránkové účinkuje Miloš Hlavica. Autorova internetová stránka.

Stanislav Komárek se narodil 6. 8. 1958 v Jindřichově Hradci, pochází z Kardašovy Řečice na Třeboňsku. Studoval na gymnáziu v Jindřichově Hradci, a v letech 1977-1982 biologii na Přírodovědecké fakultě UK Praha. Po odchodu do exilu pracoval v letech 1983-1990 v Naturhistorickém muzeu a na Ministerstvu zemědělství ve Vídni a posléze v Zoologickém ústavu Vídeňské univerzity. Spolu s Jiřím Němcem a Robertem Falkenauerem vedl vídeňskou odbočku české Společnosti pro vědy a umění. V roce 1990 se vrátil do Prahy, od té doby přednáší dějiny biologie, přírodní estetiku problematiku souvislostí přírody a kultury na Přírodovědecké a Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V roce 1994 se habilitoval, v roce 2001 byl jmenován universitním profesorem. Od roku 1976 podnikl četné studijní cesty po Evropě a Blízkém a Středním Východě, pobýval rovněž v USA, ve Střední a Jižní Americe a v Číně. Stanislav Komárek publikuje četné články, zejména eseje v Tvaru, Vesmíru, Nové Přítomnosti, Prostoru, Analogonu, Salonu Práva, v Scientia et Philosophia, v Kritickém sborníku, v Hostu a v dalších periodikách. Jeho poezie se objevuje v Souvislostech, německé verze pak v rakouském literárním časopise Podium a knize Österreichische Lyrik und kein Wort Deutsch (vydalo v roce 1990 nakladatelství Haymon v Innsbrucku.

00093826.jpeg
Spustit audio

Více z pořadu