Společná radost z četby –⁠ čtenářské kluby jako výstřední kratochvíle, nebo základ vzdělanosti?

29. srpen 2023

Adéla Klimková založila Čtenářský klub Plzeň. Knihovnice Irena Tomášková iniciovala čtenářský seniorský klub, který funguje ve spolupráci s organizací Letokruhy na pobočce Městské knihovny v Praze Novodvorská. Helena Hubatková Selucká vede online čtenářský klub pro děti, které nemají češtinu jako mateřský jazyk. Tereza Nakládalová hovoří o projektech Nové školy, která se zabývá metodickou podporou čtenářských klubů.

Nová škola, o.p.s, čerstvě vydala volně dostupnou příručku S knihou do školy: Jak na pravidelnou dílnu čtení na 2. stupni základní školy (Tereza Nakládalová, Pavla Štěpánová). Čtenářský klub Plzeň se schází jednou za měsíc v kulturním centru Zastávka. Online čtenářský klub pro děti Mezi řádky se odehrává každý týden pod vedením Heleny Hubatkové Selucké. Čtenářský klub v pražské knihovně na Novodvorské se schází každé třetí úterý v měsíci odpoledne.

Irena Tomášková, Adéla Klimková a Tereza Nakládalová v ArtCafé
Spustit audio

Související