Smrt a spása ve středověku. Jak si lidé představovali zásvětí a jak o tom vypovídají středověká exempla?

17. prosinec 2022

Nakladatelství Argo vydalo dvě zajímavé historiografické práce: Dějiny ticha francouzského historika Alaina Corbina a knihu z pera ruského historika Arona Gureviče Kultura a společnost středověké Evropy očima současníků. Ve dvou samostatných pořadech Víkendové přílohy o nich Petr Šmíd hovořil s historikem Martinem Nodlem.

Ticho v historii

Proměny vnímání ticha se lépe mapují v moderní době. Sledovat je však můžeme i ve středověku a raném novověku. Ticho bylo a je nezbytné pro kontemplaci. Ticho bylo a je vynucováno v některých situacích – např. ve škole při výuce či v kostele při bohoslužbě. Ticho ovšem nehrálo jen pozitivní roli. Děsilo vězně na samotkách i cestovatele při průzkumu neznámých končin.

Smrt a spása ve středověku

Aron Gurevič svou práci vystavěl na studiu exempel, krátkých mravoučných vyprávěních, ve kterých se představitelé církve obraceli přímo k věřícím. Ačkoli jejich autoři nepatří k oné „mlčící většině“ v historii, bezpochyby jsou pramenem osvětlujícím myšlenkový svět prostého středověkého člověka. Exempla mají i své literární kouzlo. Propojují totiž prosté příběhy z každodenního života s fantastickými prvky. Gurevič v nich pak vidí inspirační zdroj renesančních novel. Zásadní je však fakt, že skrze exempla můžeme poznat svět středověké lidové kultury a zbožnosti.

autor: Petr Šmíd
Spustit audio

Související