Rakouské národní drama jako komedie. Dušan David Pařízek provokuje ve Volkstheatru

4. březen 2019

Vídeňský Volkstheater má od ledna na repertoáru inscenaci Sláva a pád krále Otakara, kterou podle hry Franze Grillparzera režíroval Dušan David Pařízek. Tato inscenace vyvolala u rakouské divadelní kritiky i veřejnosti rozruch. Hra o králi Přemyslu Otakarovi II., která Čechy nezpodobňuje v příznivém světle, je znepokojivě aktuální také dnes, neboť se v ní objevuje i téma poslušnosti k autoritě a hledání vůdce, který všem ukáže správnou cestu.

Nebe má problém, protože na zemi je peklo! V Experimentálním prostoru NoD uvádí Bibli 2

Bible 2

Nejslavnější kniha světa – Bible – už má svůj druhý díl. Nicméně nejedná se o knihu, ale divadelní inscenaci Bible 2, kterou uvádí v Experimentálním prostoru NoD v Praze v režii Janka Lesáka. V Bibli 2 se setkáme s Bohem i ďáblem v situacích, ve kterých bychom je rozhodně nečekali.

Do role Přemysla Otakara II. obsadil Dušan David Pařízek českého herce Karla Dobrého. Hru Sláva a pád krále Otakara napsal Franz Grillparzer roku 1825. Drama se blíží eposu. Jejím hrdinou je římský císař Rudolf I. Habsburský a jeho odpůrcem český král Přemysl Otakar II. Grillparzer označuje Slávu a pád krále Otakara za truchlohru, která má líčit původní ideály Habsburské dynastie. Nicméně ve své době měly s tímto dílem problém i rakouské úřady. Zvláště pak proto, že autor proti sobě staví dva národy. Všechny události ve hře Sláva a pád krále Otakara lze i podle slov Franze Grillparzera doložit. Založení Habsburské dynastie dodává dílu patriotický zájem.

Hra je patriotická v nejhorším smyslu toho slova. Grillparzer hru napsal i proto, že měl obavu ze sílící moci Napoleona. Strach z nového politického hráče, tedy Francie, a z ideálů velké francouzské revoluce, byl pro něj hlavním tématem. Grillparzerovo vyznání je tedy zřejmé: z politického i společenského hlediska není nad absolutistického vládce. Je jedno odkud pochází, hlavně aby se mu Rakousko líbilo a hlásal to, co chtějí Rakušané slyšet. Volání po silné autoritě je něco, čeho se typický Rakušan snad nikdy nevzdá. Chce, aby mu někdo velel, ukazoval správný směr a rozhodoval za něj. Přesně to se odráží v současných volebních preferencích, přesně tak vypadá současná rakouská vláda.
Dušan David Pařízek

Gábor Biedermann, Thomas Frank, Peter Fasching

O rakouském vnímání díla Franze Grillparzera mluvil i rakouský divadelní publicista a překladatel Martin Pesl.

Franz Grillparzer žil a tvořil v 19. století, tudíž řada zvláště mladých Vídeňanů by ho mohla považovat za starého a nudného autora. Nicméně je to studijní látka, která se stále v rakouských školách vyučuje. Franz Grillparzer byl v první řadě státní úředník, který ve svém volném čase psal divadelní hry o rakouské říši, zvláště tedy o její síle a slávě, což je dnes potřeba brát s nadhledem. Ale pravdou zůstává, že je přijímán jako autor oslavující národ.
Martin Pesl

Hra představuje krále Přemysla Otakara II. ve chvíli, kdy se rozvádí s Markétou Bábenberskou a bere si za ženu Kunhutu, vnučku uherského krále Bély IV. Stěžejní situací je pak volba nového římského krále, tedy Rudolfa I. Habsburského. Otakar i Rudolf tak vstoupí do přímého konfliktu, protože i český král Přemysl Otakar II. o říšskou korunu usiloval. Odmítá tedy poslušnost a trvá na tom, že Rudolfovo zvolení je neplatné. Tento konflikt vyvrcholí bitvou na Moravském poli a Otakarovou smrtí.

Peter Fasching, Thomas Frank

Rozdílené je vnímání daných událostí a osobností obou rivalů, tedy českého krále Přemysla Otakara II. a římského císaře Rudolfa I. Habsburského, pohledem české a rakouské historiografie, ve kterých se střetává hodnocení toho, kdo byl reprezentantem řádu a kdo chaosu.

Rudolf je prototypem moderního politika-ekonoma. Je si vědom svých možností i limitů. Je si ale vědom i limitů svých poddaných, dnes bychom řekli voličů. Umí si jako šikovný demagog pohrát s obavami lidí a využít jich. Otakar je politik-amatér. Chová se jak slon v porcelánu a mluví na rovinu, ať už mu to škodí nebo ne. Chová se naprosto lidsky. Není si vědom svých slabých stránek, nechrání se, je mnohem emotivnější. Proto je jeho pád tak pochopitelný.
Dušan David Pařízek

Čtěte takéTibet, jak ho už nikdy nikdo neuvidí

Dušan David Pařízek seškrtal postavy a udělal z truchlohry, dalo by se říci, provokativní komedii. Zdroj humoru nachází v tom, že se Rakušané vždy a za každých okolností berou vážně. V titulní roli Přemysla Otakara II. vystupuje Karel Dobrý. Karel Dobrý jako Přemysl Otakar II. nejdříve hovoří česky, vzápětí ale přechází do plynné němčiny. Jeho protivníka Rudolfa Habsburského hraje Lukas Holzhausen.

Když mi Dušan David Pařízek nabídl roli Rudolfa Habsburského, bylo od začátku jasné, že ho budu hrát jako Švýcara. Navíc já jsem původem Švýcar. Důvodem, proč jsme se rozhodli pojmout Rudolfa Habsburského tímto způsobem, byl jeho skutečný původ. Pocházel ze švýcarského Aarau. A to je podstata celé hry, tedy to, že první Habsburk nebyl Rakušan, ale Švýcar. A Rakušané na tento fakt velmi rádi zapomínají, zvláště patrioté a nacionalisté.
Lukas Holzhausen

Grillparzerova tragédie o českém králi se brzy dostane také k českým divákům. Letos v červnu ji v novém překladu Radka Malého chtějí uvést Městská divadla pražská.

Spustit audio