Psáno kurzívou: Vzpoura davů

31. březen 2008

Vzpoura davů vyšla v roce 1930 a patří k základním dílům José Ortega y Gasseta. Zabývá se v ní politickou a sociální krizí Evropy a západní civilizace obecně. Její základní příčinu vidí Ortega ve všeobecném rozdílení moci davům.

Vzpoura davů je plodem toho, co Ortega nazval "hyperdemokracií"; kdy moc je více či méně rovnoměrně rozprostřena po celé společnosti a výsledkem je kulturní úpadek. Ortega odvážným způsobem odpovídá na otázku kdo by tedy měl či spíše neměl vládnout. Pětidílné kurzívy pro rozhlas připravil Libor Magdoň, v režii Tomáše Jirmana čte Jan Fišar.

"Jsou dva druhy nespokojenosti: nespokojenost, která pracuje, a ta, co lomí rukama. První dosáhne toho, co chce, druhá ztratí, co má." Autorem citátu je José Ortega y Gasset, španělský filozof, sociolog, estetik a esejista, zakladatel tzv. "madridské filosofické školy". Ve svých textech klade José Ortega y Gasset důraz na interpretaci dějin a kritizuje masovou společnost a kulturu. Filosofie kultury je ostatně téma, které jej proslavilo. Vzpoura davů vyšla v roce 1930 a patří k Ortegovým základním dílům. Zabývá se v ní politickou a sociální krizí Evropy a západní civilizace obecně. Její základní příčinu vidí Ortega ve všeobecném rozdílení moci davům. Vzpoura davů je plodem toho, co Ortega nazval "hyperdemokracií"; kdy moc je více či méně rovnoměrně rozprostřena po celé společnosti a výsledkem je kulturní úpadek. Ortega odvážným způsobem odpovídá na otázku kdo by tedy měl či spíše neměl vládnout.

Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Lidský faktor jsem znal jako knížku, ale teprve s rozhlasovým zpracováním jsem ho dokonale pochopil...

Robert Tamchyna, redaktor a moderátor Českého rozhlasu Dvojka

Lidský faktor

Lidský faktor

Koupit

Točili jsme zajímavý příběh. Osoby, které jsme hráli, se ocitaly ve vypjatých životních situacích, vzrušující práce pro herce a režiséra. Během dalšího měsíce jsme Jiří a já odehrané repliky svých rolí žili. Fantasmagorické situace posledního dílu příběhu se staly naší konkrétní každodenností. V srpnu Jiří Adamíra zemřel. Lidský faktor byla naše poslední společná práce.“ Hana Maciuchová