SERIÁL

Přírodovědné metody v archeologii

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Restaurování železného kopí ze středočeské lokality Klobuky (restaurátorské laboratoře, Praha, 2009)

Odborníci Archeologického ústavu Akademie věd v Praze představují současnou archeologii jako vědu, která už dávno není čistě humanitním oborem, ale stále více využívá postupy z oblasti fyziky, chemie, geologie, biologie a genetiky, stejně jako počítačových věd a dalších přírodovědných oborů.

Pětidílný cyklus připravila Jana Olivová a ptala se vědců na moderní metody krajinného průzkumu, dálkový průzkum zemského povrchu a nedestruktivní geofyzikální metody sloužící archeologii. Pozornost patří také antropologii, molekulárně genetickým postupům, archeo-genetice a archeo-zoologii, stejně jako archeo-botanice a pylovým analýzám. Stranou pozornosti nezůstávají ani moderní metody datování archeologických nálezů a digitalizace dat v archeologii.

Spustit audio
autor: Jana Olivová