Přinesly vodu na Zemi opravdu komety?

Planeta Země z vesmíru
Planeta Země z vesmíru
Přes 70 % zemského povrchu pokrývají oceány a další vodní plochy – tím se Země výrazně liší od ostatních planet sluneční soustavy. Astronomové a geologové proto stáli před otázkou, kde se tato voda vzala.

Nyní však astrofyzikové Evropské vesmírné agentury zjistili na základě pozorování vesmírného teleskopu Herschel, že na kometě Hartley 2, která nedávno proletěla kolem Země, je voda v podobném složení, jaké je v oceánech na Zemi. Zdá se tedy, že právě komety se významně zasloužily o jejich vytvoření.

Jak? A proč nemůže mít Země vodu od samého svého vzniku? Na to se Jana Olivová zeptala astrofyzika doktora Jiřího Grygara z Fyzikálního ústavu Akademie věd.