„Přijeďte nám zase zahrát Mou Vlastu.“ S hudbou Bedřicha Smetany na konec světa a zpět

2. březen 2024

Ve Víkendové příloze se zaměříme na Smetanovu hudbu z několika generačních pohledů, ale také z různých zeměpisných šířek. Společně s Tomášem Bernhardtem se projdeme Plzní doby skladatelova mládí, nahlédneme do hudebních archivů, uslyšíme improvizace i zprávu o nahrávkách ve Velké Británii. Vážné i nevážné zastavení nad operní tvorbou Bedřicha Smetany má připravené Daniel Jäger. Poslouchejte online do 5. dubna 2024.

Tak trochu „povinná literatura“, ale úchvatná aneb O hudbě Bedřicha Smetany mezigeneračně, doma i v cizině

Eva Ocisková hovoří se sbormistrem Jiřím Chválou o Smetanově skladbě Má hvězda a její interpretaci „napříč generacemi“ a s varhaníkem Karlem Paukertem, dlouholetým kurátorem hudebních sbírek Clevelandského muzea umění. S Marií Ulrichovou Hakenovou se rozpráví o reakcích na hudební produkce v podání jejího otce Eduarda Hakena.

Nenechte si ujít ani rozmluvy s litomyšlským rodákem Vojtěchem Stříteským, uměleckým ředitelem a dramaturgem Národního festivalu Smetanova Litomyšl, s varhaníkem Jaroslavem Tůmou o improvizacích na témata z cyklu symfonických básní Má vlast.

Poslechněte si i rozhovor s Triem Bohémo – Kristinou Vocetkovou, Matoušem Pěruškou a Janem Vojtkem – před jejich cestou do Velké Británie a natáčením smetanovského alba.

Vyprávění dirigenta Václava Smetáčka zprostředkují ukázky z knihy Míly Smetáčkové Můj život s taktovkou.

Ze života studenta Bedřicha Smetany

Na procházku Plzní doby Smetanových studií nás pozve Alena Zemančíková. Průvodcem je historik Tomáš Bernhardt, spoluautor kritické edice studentského deníku Bedřicha Smetany: Deníky/Diaries I (1840−1847).

Ty zachycují dobu jeho gymnaziálních studií v Praze, a zejména v Plzni, a ve stručnosti i předchozí roky jeho dětství a mládí a následující období do roku 1847, kdy ukončil své hudební vzdělání a stanul na počátku samostatné životní a umělecké dráhy.

Nebojme se opery

Vážné i nevážné zastavení nad operní tvorbou Bedřicha Smetany. Jak se na ni dívat očima a poslouchat ušima diváka a posluchače první čtvrtiny 21. století? S Janem Jiráněm a Robertem Rytinou rozmlouvá Daniel Jäger.

Spustit audio

Související