Příběh obyčejného šílenství? Steve Sem-Sandberg napsal román o smutně proslulém Woyzeckovi

5. listopad 2021

Švédský spisovatel, novinář a literární kritik Steve Sem-Sandberg není pro české čtenáře autorem neznámým. Na přelomu tisíciletí ostatně strávil několik let v Praze, když pracoval na románu Ravensbrück o Mileně Jesenské. Ten se poté dočkal i českého vydání, stejně jako další autorovy romány Chudí v Lodži, Vyvolení a Bouře. Pod všemi je podepsána oceňovaná překladatelka ze švédštiny a norštiny Dagmar Hartlová, která do češtiny převedla i letos vydaný román Vojín W.

Steve Sem-Sandberg ve svém románu nominovaném na prestižní Augustovu cenu oživil skutečný příběh Johanna Christiana Woyzecka, odsouzeného v Lipsku roku 1824 za vraždu své milenky. Na první pohled průhledný zločin z vášně poněkud kalí vrahovo tvrzení, že pouze uposlechl jakési hlasy promlouvající v jeho hlavě.

Zločin s mnoha otazníky

Tato skutečnost s sebou totiž nese množství znepokojivých otázek: Jednalo se o halucinace zapříčiněné Woyzeckovým duševním onemocněním? Nebo o vize seslané Bohem či démony, jak sám tvrdil? A je vůbec takto postižený pachatel za svůj zločin plně odpovědný? Byl Woyzeck vinen, či nevinen?

Steve Sem-Sandberg napsal poutavou studii lidského šílenství a zároveň umělecký traktát o duchovním životě v době vrcholného osvícenství.

S tím souvisí také jistá rozporuplnost hlavního hrdiny: přestože se jedná o člověka chudého, nevzdělaného a opakovaně podléhajícího nízkým pudům, jeho slova bývají s touto charakteristikou nezřídka v rozporu – zmiňuje se o zednářích, pohotově cituje z Bible a jeho úvahy často oplývají až překvapivou hloubkou, i když je formuluje dosti zemitým jazykem.

Woyzeckovo martyrium

Švédský literát ovšem vychází ze skutečnosti reprezentované dobovým soudním spisem. Kniha Vojín W. nezapře autorství zkušeného romanopisce, který vybraný námět suverénně přetavil do podoby mnohovrstevnatého, důmyslně vystavěného a čtenářsky poměrně náročného díla oscilujícího na pomezí historického, psychologického a filozofického románu.

A třebaže jednoznačnou odpověď na otázku hrdinovy příčetnosti a tedy i viny nakonec svým čtenářům Steve Sem-Sandberg nedává, jeho zpracování Woyzeckova případu rozhodně patří mezi ty historicky nejpoctivější a umělecky nejambicióznější.

autoři: Petr Nagy ,
Spustit audio

Související