Pražské ptactvo a příběh Veleslava Wahla, hrdiny odboje i oběti totality

23. březen 2024

Knihu Pražské ptactvo. Atlas hnízdního rozšíření ptáků Prahy sepsal vědecký asistent pražské zoologické zahrady, Veleslav Wahl. Když dílo v roce 1944 vydala Česká grafická unie, jeho autorovi bylo 22 let. Nového vydání se dílo dočkalo až po 80 letech − v rozšířené podobě let 1800−2020 (Ptáci – město – příběh hrdiny) ji vydalo nakladatelství Revolver Revue.

Po skončení druhé světové války se mladý muž stal posluchačem Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Ornitologické zájmy ovšem neopustil, studium mu šlo výtečně, a tak doktorát plánoval složit na přírodovědecké fakultě.

Ptáci odedávna člověka zajímali. Jejich zjev, zvláštnosti způsobu života, které je tak ostře odlišují od ostatních obratlovců, líbezná píseň, bez které je představa jara nemyslitelná, připoutaly pozornost a duši vnímavého člověka.
Veleslav Wahl

Paján na mládí a nadání má ovšem tragický konec. V dubnu 1950 byl Veleslav Wahl komunistickým režimem obviněn, odsouzen a 6. června 1950 popraven.

V noci před popravou nadějný badatel a vlastenec (účastník protinacistického odboje, jehož otec a strýc byli zavražděni předchozí – nacistickou totalitou) sepsal závěť týkající se mimo jiné nového vydání jeho knihy Pražské ptactvo.

Odpověď na otázku, jakým způsobem se ptáci stali měšťany, by byla zajisté velice obtížná, pokud by se opírala o literární údaje z minulých dob, a to prostě proto, že nám faktická zjištění chybějí. Vypravme se proto na okraj města, tam, kde se nové čtvrti zahlodávají do přirozených ptačích biotopů, a vynasnažme se tak přijít věci na kloub.
Veleslav Wahl

Jeho odkaz se tedy v tomto naplňuje a ve Víkendové příloze si poslechněte rozhovor s ornitologem Petrem Voříškem a redaktorkou Editou Onuferovou o stavu a proměnách pražské avifauny.

Spustit audio

Související