Mýtus Lomikar. Schopný ekonom v době selských bouří

Svobodný pán Volf Maxmilián Lamingen, na Chodsku zvaný Lomikar, byl určitě schopným a pragmatickým ekonomem. Na svém panství vybudoval několik hamrů, v Nemanicích skelnou huť, v Peci pod Čerchovem železárnu, ve Kdyni manufakturu pro výrobu mlynářských plátýnek a punčoch.

Pro Klenčí získal císařským reskriptem povýšení na městečko a povolení tří výročních trhů a týdenních či dobytčích trhů po celý půst. Udržoval dobré vztahy s klatovskými jezuity, údajně i přátelský vztah s Bohuslavem Balbínem.

Na druhé straně tvrdě potlačil chodskou selskou rebelii a jeden z jejích vůdců, Jan Sladký Kozina, skončil v listopadu 1695 na plzeňském popravišti. Nechoval se však jinak než ostatní šlechta v době selských bouří.

Lomikarovským mýtem provází autorku pořadu Tamaru Salcmanovou: Jitka Janečková z Archivu města Plzně, klenečský farář a historik Ivan Pavlíček a jeden ze zakladatelů recesistického domažlického spolku Lomikarova společnost Zdeněk Novák.

autor: Tamara Salcmanová
Spustit audio

Související