Poprvé vysídleni v době protektorátu, podruhé v minulém režimu. Krajinou Středních Brd

4. září 2020

Staroslovanský název Brdy nebo Brda vyjadřuje, že jde o pohoří, jehož význačným prvkem jsou kratší hřebeny nazývané tehdy brdo. Vlastní jméno Brdy je poprvé písemně doloženo v roce 1275 v latinském názvu jednoho správního celku Českého království – prouincia Podbridye.

Jako Brdy dnes označujeme území ohraničené na severovýchodě Zbraslaví, na západě Rokycany a na jihozápadně vesnicí Hvožďany. Podle polohy a charakteru se Brdy dělí na Hřebeny, Střední Brdy a Jižní Brdy. V prázdninovém vltavském putování se vydáme  krajinou Středních Brd. 

Začínáme ve Strašicích, v Muzeu Středních Brd. Strašice bývaly centrem rozsáhlého vojenského újezdu, proto část expozice je věnována brdské vojenské historii. S ředitelem muzea Martinem Langem pokračujeme pak v cestě Středními Brdy.

Od romantického loveckého zámečku Tři Trubky, který si nechal architektem Camillo Sittem v 80. letech 19. století vystavět hrabě Jeroným Colloredo – Mansfeld, míříme k zaniklým brdským vesnicím, jejichž existenci dokládá jen pár pokroucených starých jabloní a ojedinělé zbytky zdiva v krajině.  Místní obyvatelé byli poprvé vysídleni v době protektorátu, podruhé a nevratně v minulém režimu, kdy se z jejich domovů stala vojenská střelnice. První zastávkou je Padrť, dříve vyhledávané výletní místo s dvěma rybníky.

Padrťské rybníky

Zmizelé obce Kolvín a Záběhlá

„V klínu brdských lesů jako mořské oko horské dřímají dva veliké, zatichlé rybníky padrťské. Jsou od sebe odděleny jen vysokou hrází a jsou dohromady třikrát tak veliké jako Černé jezero na Šumavě. Padrťské rybníky nemají velkolepého pozadí amfiteatrálních stěn horských jako jezera šumavská, jen nevysoké chlumy a nepřehledné hvozdy obklopují je jako skrytý pohádkový skvost, obtočený neširokým pásem zelených luk pobřežních.“ Tak začínal své vyprávění o Padrti brdský spisovatel Rudolf Richard Hofmeister.

Připomenutí zaniklých brdských obcí

Další zmizelou vesnicí je Kolvín pod kopcem Palcíř, první písemná zmínka o obci pochází z roku 1381. Vjíždíme do míst, kde bývala vesnice Záběhlá, která byla založena roku 1730. Již jen na starých pohlednicích z roku 1924 můžeme spatřit významné dominanty obce – obchody, hostince, školu a pomník obětem první světové války.

Brdské putování zakončíme opět ve strašickém muzeu, tentokrát v jeho přírodovědné a národopisné expozici.

autoři: Miroslav Buriánek , Tamara Salcmanová
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Lidský faktor jsem znal jako knížku, ale teprve s rozhlasovým zpracováním jsem ho dokonale pochopil...

Robert Tamchyna, redaktor a moderátor Českého rozhlasu Dvojka

Lidský faktor

Lidský faktor

Koupit

Točili jsme zajímavý příběh. Osoby, které jsme hráli, se ocitaly ve vypjatých životních situacích, vzrušující práce pro herce a režiséra. Během dalšího měsíce jsme Jiří a já odehrané repliky svých rolí žili. Fantasmagorické situace posledního dílu příběhu se staly naší konkrétní každodenností. V srpnu Jiří Adamíra zemřel. Lidský faktor byla naše poslední společná práce.“ Hana Maciuchová