Ozvěny Jiřího Wolkera. Pásmo z jeho básní a korespondence

3. leden 2024

Večer věnovaný osobnosti Jiřího Wolkera přibližuje tohoto velkého básníka především z lidské, intimní roviny. Pásmo pracuje s dopisy Jiřího Wolkera, které nám spolu s básněmi chronologicky sladěnými s výňatky z dopisů umožňují nahlédnout do básníkova rodinného, milostného i profesního života. Premiéru poslouchejte on-line po dobu čtyř týdnů po odvysílání.

Účinkují: Marek Hurák, Michal Busta, Štěpánka Romová, Kateřina Michejdová, Nikol Wetterová a Jana Štvrteck
Připravila: Viktorie Pavlíčková
Dramaturgie: Alena Blažejovská
Režie: Lukáš Kopecký
Premiéra: 3. 1. 2024
Natočeno v brněnském studiu Českého rozhlasu.

Básníka sledujeme od jeho dětských let až po poslední minuty strávené v sanatoriu. V pásmu se však pracuje i s dopisy jeho osudových žen. Pořad se dále zabývá tím, co pro Wolkera znamenala jeho účast ve skautu, a tím, jak obtížné je pro nové tvůrce prorazit.

Pořad, jehož autorkou je studentka oboru Rozhlasová a televizní dramaturgie a scenáristika na Divadelní fakultě JAMU v Brně, vychází především z kompletní sbírky dopisů Jiřího Wolkera, která vyšla knižně, a ze souborného vydání jeho básní. Části pásma věnované ženám, které Wolker miloval, čerpají i ze dvou diplomových prací a jedné práce bakalářské. Jde o diplomovou práci Michaely Tomanové Dvojí život Jiřího Wolkera, diplomovou práci Terezy Kapecové Tajemství Jiřího Wolkera v rodinné korespondenci a bakalářskou práci Martina Kuchty Jiří Wolker v korespondenci a memoárech. Tyto texty vycházejí především z materiálů uchovaných v muzeu Jiřího Wolkera.

autor: Viktorie Pavlíčková
Spustit audio

Související