Osudy Petra Matáska. Rozhlasové vzpomínání scénografa a vysokoškolského pedagoga

19. duben 2024

Petr Matásek (1944–2017) byl významný český scénograf a vysokoškolský pedagog, autor více než 120 výprav loutkových, činoherních a operních inscenací. Patřil ke generaci českých loutkářských výtvarníků, která od 60. let zaváděla do loutkového divadla nové, antiiluzivní postupy: kombinaci akce loutky a živého herce, obnažené materiály, autentické předměty, proměnlivé metaforické významy neutrálního objektu.

Technická spolupráce: Ladislav Reich
Připravila: Marina Feltlová
Natočeno: 2012

Petr Matásek vystudoval Střední uměleckoprůmyslovou školu v Praze a poté loutkářskou katedru Divadelní fakulty Akademie múzických umění. V 70. letech působil v plzeňském Divadle Alfa, poté se na čtvrt století stal scénografem královéhradeckého divadla DRAK, kde pracoval na úspěšných inscenacích, jako byly Popelka, Šípková Růženka, Prodaná nevěsta, Kráska a zvíře a mnoho dalších.

Za svoji tvorbu získal několik cen, mimo jiné i Cenu Alfréda Radoka. Pravidelně vedl scénografické workshopy v zahraničí, ostatně o svých zkušenostech z cest mluvil i v rozhlasových Osudech. Vzpomínal v nich také na to, co ovlivnilo jeho výtvarnou poetiku a co obnáší práce scénografa. 

Spustit audio

Související