Obrazy z Dlouhé revoluce. Pražské Divadlo v Dlouhé letos oslavilo 25 let od svého vzniku

27. prosinec 2021

V druhé půli devadesátých let minulého století už bylo jasné, že Divadlo v Dlouhé přinese zcela novou divadelní poetiku. Odstartovala ji hned první inscenace Jana Borny Kdyby prase mělo křídla.

Se svými herci tíhl Borna k lyrickému hudebnímu divadlu kabaretního typu a nespoutané hravosti. Jím založená tradice rodinných představení přežila do dnešních dnů. Na druhou stranu se v Dlouhé paralelně rozvíjelo i „ukázněné“ herectví kolektivní souhry, vycházející z vnitřního „materiálu“ interpreta při naplňování multižánrových kritérií. Jeho patronkou byla režisérka Hana Burešová, která stojí v čele uměleckého vedení divadla dodnes. Spolu s dramaturgem Štěpánem Otčenáškem od počátku záměrně vyhledávali neprobádané končiny – ať už při volbě titulů, nebo jejich jevištní realizaci.

Po smrti Jana Borny se jim stal dalším inspirativním partnerem v uměleckém dialogu režijní tandem SKUTR (pod nímž je podepsán Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský). Jeho práce se vyznačuje aktivním zapojením herců do procesu stavby scénického tvaru. Za tím účelem se snaží rozkrývat hlubší vrstvy osobní zkušenosti interpretů. I smysl pro múzickou formu a odvaha prozkoumávat jevištní potenciál nedramatické látky ho pojí s inscenační praxí Divadla v Dlouhé. To je ale v současné chvíli postaveno před novou výzvu. Novou nejistotu, nové hledání – hledání nového člena uměleckého vedení po chystaném odchodu SKUTRu do Národního divadla.

Seriál Obrazy z Dlouhé revoluce je nástinem pětadvacetileté historie Divadla v Dlouhé. Prostřednictvím rozhovorů s klíčovými osobnostmi této pražské scény se ohlíží do minulosti, k jeho začátkům a důležitým milníkům. Ale zavede nás i do současnosti, v níž se pocit zadostiučinění mísí s různými obavami. Kromě chronologického vývoje se současně snaží postihnout obecné umělecké tendence režijní, dramaturgické a herecké práce.   

Spustit audio

Související