O „nezávislosti“ s Asociací nezávislých divadel

15. květen 2018

Co znamená pojem nezávislé divadlo? A jak prosadit a podporovat jedinečnost nezávislých divadelníků, především tvůrců? Odpovědi hledáme společně s Asociací nezávislých divadel, s předsedou Štěpánem Kubištou a členem rady Petrem Prokopem.

„Původně jsme si mysleli, že z toho názvu bude jasně vyplývat, jaké organizace mají do ní jako do jakési formy klubu, když to tak řeknu, přístup. Ale hned vzápětí jsme zjistili, že to musíme dovysvětlit, že nezávislost v názvu asociace neznamená být nezávislý v umělecké tvorbě, ale jde o to, kdo je zřizovatelem té organizace,“ říká předseda asociace Štěpán Kubišta.

03706586.jpeg

„Jde o divadla, která nejsou financována ani zřizována státem nebo nějakou samosprávou. Jsou to nestátní neziskové organizace.“
Štěpán Kubišta

Před dvěma lety tedy vznikla organizace, která se jako otevřená platforma snaží o zlepšení kulturní politiky, o navázání komunikace mezi nezávislými divadelníky - skupinami, tvůrci i produkčními domy - a veřejnou samosprávou. A hlavní impulz pro vytvoření Asociace nezávislých divadel.

Podfinancování – dlouhodobý problém nezávislého divadla

„Ona to byla vlastně taková reakce na drobnou změnu ve financování, v grantové politice magistrátu hlavního města Prahy. Nešlo o nic zásadního, ale přesto jsme si uvědomili, že tady u nás pro nezávislé divadelní subjekty chybí nějaká platforma, která by za ně hovořila, která by mohla jejich problémy – především finanční, přání a touhy komunikovat směrem ven. A to, jestli jsme za ty dva roky uspěli nebo ne, musí posoudit sami členové Asociace. Jelikož i počet členů přibývá a něco se i daří, tak snad to mělo smysl.“
Štěpán Kubišta

Petr Prokop, člen rady Asociace nezávislých divadel

Štěpán Kubišta, Lenka Havlíková a Šárka Pavelková, to jsou jména trojice zakladatelů Asociace nezávislých divadel.

„Ti kolem sebe soustředili další skupiny divadelníků, kteří s nimi byli různými formami propojeni. Tak vznikalo to jádro, my se vlastně všichni známe, takže každý z nás oslovoval sobě blízké nebo spřízněné skupiny. Na zakládající hromadě nás bylo něco přes třicet. Od začátku jsme taky věděli, že je tady jistý hendikep, že ta sféra nezávislých divadel je poměrně značně rozvinutá v Praze, a že v těch regionech je to trochu slabší. Takže jsme se snažili a do dneška se snažíme oslovovat nezávislá regionální divadla – už vzhledem k argumentaci vůči veřejné správě, což je jeden z našich hlavních úkolů. Je zkrátka důležité, abychom reprezentovali celostátně,“ připomíná člen Rady AND Petr Prokop.

Nadšení z tvorby kontra finance

„Nezávislý sektor, když to řeknu hodně tvrdě, je státem tak trochu vydírán,“ doplňuje Štěpán Kubišta.

„Ti umělci mají strašnou touhu tvořit a ve chvíli, kdy tu touhu máte, tak nemyslíte na budoucnost, nemyslíte na to, jaký budete mít důchod. Většina těch divadel, která my sdružujeme, nedokáže zaměstnat lidi, protože na ně nemá peníze. Většina divadel z naší sféry pracuje opravdu s minimálními finančními prostředky, z entuziazmu, z potřeby tvořit. A stát na tom vydělává, protože má takřka za nic velmi kvalitní umění. Když se podíváme na to, jaké soubory reprezentují stát v zahraničí, co se divadla týče, tak jsou to právě soubory, které sdružuje naše asociace.“
Štěpán Kubišta

Možná právě proto je nutné vzájemně propojovat skupiny, subjekty, jednotlivce i domy, jako platforma reprezentovat širokou škálu nejrůznějších divadelních žánrů, umožňovat vzájemnou diskusi tak, aby asociace mohla nezávislé divadlo u nás zastupovat ve všech jeho aspektech.

Mluvit jednotným hlasem

Asociace nezávislých divadel teď aktuálně vytváří dílčí pracovní skupiny, které by měly řešit ty nejpalčivější problémy. Kromě manažerky, která je jediným placeným pracovníkem asociace, a která organizuje její provoz, svolává rady, je v radě pět členů: předseda, dva místopředsedové a dva členové rady.

Jan Žůrek v budoucím kulturním centru na Dolním náměstí

„Štěpán Kubišta jako předseda, spolu s Lenkou Havlíkovou, místopředsedkyní rady, mají na starosti legislativní skupinu, která řeší vztah k veřejné správě,“ uvádí Petr Prokop a doplňuje: „Já mám na starosti skupinu, která se věnuje vzdělávání a poradenství. Jak Štěpán naznačil, tak to naše divadlo vzniká často hodně živelně, lidi, kteří ho organizují, produkují, nejsou vybaveni všemi znalostmi v oblasti ekonomické, účetní, právní. To je možná sféra, kde můžeme výrazně pomoci s poradenstvím.“

Ivo Kristián Kubák, další člen rady se věnuje zahraniční spolupráci. A druhý místopředseda Jan Žůrek z olomouckého Divadla na cucky zase spolupráci s regiony. Asociace nezávislých divadel vítá každého nezávislého divadelníka, každého, kdo je ochoten se na vzájemné spolupráci podílet.

autor: Eliška Závodná
Spustit audio