Net art a PAF

6. prosinec 2012
02490003.png

Čajovnu věnujeme net artu v kontextu letošního programu PAFu, Přehlídky animovaného filmu v Olomouci.

Co je net art? Je to něco jiného než internet-based art, internet art, Net.Art, případně web-based art nebo web art? Cílem Marie Meixnerové jako kurátorky příslušné sekce na letošním PAFu je představení současné české netartové scény, která se podle ní „kvůli nedostatečné prezentaci a vysoké míře své segmentace mylně jeví jako mrtvá“ a které v očích širší veřejnosti pravděpodobně zastupuje jediné známější jméno, Martin Kohout, autor videa Moonwalk (a také webu http://www.jlbjlt.net/)

Moonwalk Martina Kohouta

Na adrese http://netart.pifpaf.cz PAF shromaždí odkazy, které by měly doložit pestrost současného českého net artu, u kterého Marie Meixnerová mj. konstatuje zajímavě se vracejí cí motiv transcendence a (náboženské) víry, což je v současné české kultuře skutečně nečekané.

Jakou roli v současném net artu hraje fenomén chyby? Jak pro široce pojatý program Přehlídky animovaného filmu definovat animaci? V čem se net art posunuje kupředu a jakou (tematickou) roli mají sociální sítě?Poslechněte si záznam Čajovny z 6. 12. (den zahájení PAFu) s Marií Meixnerovou a programovým ředitelem přehlídky Martinem Mazancem.

Další program PAFu

Sekce Aport animace letos zahrnuje mj. blok s názvem Co je animace. Možné odpovÄ›di na tuto otázku nabídne konfrontace autorských výbÄ›rů dvou svérázných tvůrÄích osobností, Chada VanGaalenaa Dona Hertzfeldta. V Animaci urbanismu PAF pÅ™edstaví jak propojení obvyklé narativní animace s různorodými urbanistickými tématy (například film Libora Pixy Graffitiger, který se vloni dostal mezi finalisty studentského Oscara), tak pÅ™ednášky od Å¡irokého spektra lidí – od Osamu Okamury, šéfredaktora Äasopisu ERA 21, až po hiphopera Vladimira 518.

02406579.jpeg

Znělka PAFu