Miloš Štědroň ve službách Gustava Broma

Jsou hudebníci snadno zařaditelní a pak ti ostatní, u nichž člověk nikdy neví. K těmto druhým patří majitel řady akademických titulů a stále ještě normální muzikant, jehož tvorba kráčí několika směry a má svůj ráz a často i říz. Nezastavily jej ani nedávné pětašedesátiny a zbývá už jen prozradit jméno, které zní Miloš Štědroň.

Dávnou zálibu ve středověké hudbě kompenzuje svou nezpochybnitelnou příslušností k brněnské skladatelské avantgardě, oblast artificiální střídá bez problémů s tvorbou písničkářskou. Rozhovor s Janem Beránkem, v němž Miloš Štědroň uvádí různorodé vzorky svého rukopisu, tvoří náplň pořadu Jazzofon.

K pětašedesátinám skladatele připravil a uvádí Jan Beránek.