Mezi funkcionalismem, sorelou i bruselským stylem. Domy kultury na Ostravsku jako architektonické důkazy své doby

6. listopad 2020

Kulturní domy představují specifický typ staveb. Z historického, společenského a zvláště politického hlediska se v mnoha případech jedná o stavby rozporuplné. Zároveň ale patří k charakteristickým prvkům architektonického dědictví dvacátého století, zvláště jeho druhé poloviny.

Všechny epizody

V  rozhlasovém cyklu Mozaiky se zaměříme na domy kultury v Ostravě. Pětici ostravských staveb – mezi které patří i památkově chráněný Dům kultury města Ostravy architekta Jaroslava Fragnera – postupně představí historik architektury z Národního památkového ústavu Martin Strakoš.

Čtěte také

V případě domů kultury se ani dnes nevyhneme řadě negativních konotací. K obrazu kulturního, osvětového, závodního nebo besedního domu totiž patřil náležitý politicko-ideologický program a s ním související výzdoba. V kontrastu proti negativním konotacím bývaly kulturní domy v průběhu svého každodenního provozu středem rozmanitého dění zaměřeného na kulturu a umění, nejčastěji středního proudu nebo šedé zóny, píše historik architektury Martin Strakoš ve své knize „Kulturní domy na Ostravsku v kontextu architektury a umění 20. století“.

Spustit audio