SERIÁL

Majsebuch

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Arnošt Goldflam

Je nám líto, ale k tomuto audiu již vypršela autorská práva.

Z Knihy jidiš legend a příběhů, jak ji roku 1602 vydal v Basileji Jaakov bar Avraham. Účinkuje Arnošt Goldflam. Poslouchejte on-line po dobu jednoho týdne po odvysílání. 

Když Jaakov bar Avraham vydával svůj Majsebuch, měl v úmyslu seznámit židovské čtenáře neznalé hebrejštiny a aramejštiny s narativní tradicí Talmudu a některých dalších náboženských spisů, mimoděk však vytvořil svébytné dílo, které nepochybně představuje vrchol dobového vypravěčského umění v jazyce jidiš.

První část tvoří příběhy z Talmudu, vyznačující se prostou poetičností a drsným svárem dobra a zla v jedinci, na ně pak navazují středověké legendy z Porýní a Podunají a dále vyprávění čerpající inspiraci i z evropské kultury (v textu se setkáme s motivy známými z Písně o Nibelunzích či z legend o Tristanovi a Isoldě). Poskytuje nám klíč k porozumění četným literárním dílům, včetně děl současných.

Majsebuch, kniha legend, se sám stal legendou. Vzdor jeho slávě se z původního vydání zachovalo jen několik výtisků a kromě anglického překladu Gasterova (1934) dlouho neexistoval moderní překlad. Česká verze vznikla jako čtvrtá, hned po angličtině, němčině a francouzštině.

Účinkuje: Arnošt Goldflam

Přeložil a připravil: Jindřich Vacek
Režie: Ivan Chrz
Natočeno v roce 2006.

Spustit audio
autoři: Jindřich Vacek , Tvůrčí skupina Drama a literatura