Krajina o frekvenci 67 Hz

03408877.jpeg
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy 03408877.jpeg

Skupina umělců se na začátku listopadu 2014 vydává na místo zvané Liptická vyhlídka. Na okraji hnědouhelného dolu Pokrok v bezprostřední blízkosti města Duchcov v severních Čechách chtějí hudebně reagovat na zvuky těžebních strojů, které se stále více přibližují k městu.

V krajině zní téměř nepřetržitě hluboký tón, který vydávají pásové překladače v dolu, a který tak akusticky zpřítomňuje stroje devastující okolní krajinu. Jeho výška se pohybuje kolem 67 Hz, to odpovídá tónové výšce C / Cis.

Hudebníci se rozhodnou zapojit tento tón do své zvukové intervence a dialogem s ním mu dát v hudebním kontextu nový smysl.

Záměrem autorů je vybídnout k zamyšlení se nad tím, co utváří zvukovou krajinu v našem okolí. Ve shodě s otázkami akustické ekologie je zajímá, jak zvuky ovlivňují a proměňují prostředí, ve kterém žijeme.

Primárním cílem této neobvyklé zvukové intervence bylo zapojit obyvatele města Duchcova i další posluchače, aby se i oni svojí účastí a chůzí v tichu vposlouchali do zvukové krajiny, která je obklopuje.A nalezli v sobě skrze tuto zkušenost větší citlivost ke krajině i pocit odpovědnosti za ní.

Hudební performance:
Ivan Boreš - kytara
Martin Klusák - didgeridoo
Eva Nachmilnerová - housle
Jakub Potoček - šofar
Jakub Rataj - tyčové zvony
Tomáš Reindl - trombón, bubínky
Jan Trojan - plech
Jaromír Typlt - hlas
Ewa Zurakowska - zpěv
Jiří Lukeš - akordeon
Tomáš Mudra - amplifikace objektů

Celkový koncept, zvuková a hudební režie, mix: Jan Trojan
Dramaturgie a režie: Eva Nachmilnerová
Natočeno na Sony PCM-D50 (Eva Nachmilnerová)
Marantz a Sound Devices (Jan Trojan) - mikrofony Schoeps, DPA, Holophone
Mix: APS AEON

03408886.jpeg

Soundscape with the Frequency of 67 Hz

In November 2014 a group of musicians set out to a place called Liptická vyhlídka / The Liptice lookout.

On the edge of the Pokrok brown coal mine in direct vicinity of the town of Duchcov in Northern Bohemia they want to react to the sounds of mining machinery, which is getting ever closer to the town.

The landscape resonates with an almost constant low tone made by conveyor belts in the mine. The sound thus acoustically approximates the machinery that devastates the surrounding landscape. Its pitch is around 67 Hz, the equivalent of C / C sharp.

The musicians decide to integrate this tone in their sound intervention; and by establishing a dialogue with the tone they want to give it a new meaning in musical context.

The authors’ intention is to make listeners reconsider what makes up the soundscape around us. In line with acoustic ecology issues, they are interested in how sounds affect and change the environment we live in.The primary objective of this unusual sound intervention was to make the inhabitants of Duchcov and other listeners participate and listen to the sounds that surround them.And through this experience they would discover within themselves a greater sensitivity to the landscape and responsibility towards it.

General concept: Jan Trojan
Director: Eva Nachmilnerová
Producer / Editor: Eva Nachmilnerová
Sound / Mix: Jan Trojan
Music: Jan Trojan

Music performed by:
Ivan Boreš - guitar
Martin Klusák - didgeridoo
Eva Nachmilnerová - violin
Jakub Potoček - shofar
Jakub Rataj – tubular bells
Tomáš Reindl - trombone, drums
Jan Trojan – metal sheet
Jaromír Typlt - voice
Ewa Zurakowska - singing
Jiří Lukeš - accordion
Tomáš Mudra – amplification of objects

Technical data: Recorded on Sony PCM-D50, Marantz and Sound Devices Microphones: Schoeps, DPA, Holophone 5.1 Mix: APS AEON Editing: ProTools

Spustit audio
autoři: Eva Nachmilnerová, Jan Trojan