Klikneš, změníš, pomáháš?

10. březen 2013

„I kliknutí může znamenat změnu,“ tvrdí autoři blogu kliktivisti.cz, který se věnuje využití nových médií pro nevládní organizace. Aktuálně se tam dočtete nejen o tom, že např. v Olomouci spouští online mapu pro občany, ale v článku s názvem Tak rozhodla sociální média volby nebo ne? najdete i osm nutných předpokladů fungujícího kliktivismu.

Ten už dneska není vnímán (rozhodně ne všemi) jako nelichotivý výraz, označující ty, kdo se spokojují s povrchním přístupem redukovaným na pouhé klikání počítačovou myší. Těžko by se totiž za kliktivisty sami považovali ti, kdo věří, že internetový nebo virtuální aktivismus je novou formou občanského aktivismu pro 21. století a projevem fungující a zdravé občanské společnosti.

Události z posledních let zřetelně poukazují na vzrůstající sílu virtuálního aktivismu (nejen v západním světě), který dostal zásadní impuls s globálním masovým rozšířením elektronických sociálních sítí. Online dobrovolníci (neboli virtuální dobrovolníci) se dneska věnují nejen údržbě webových stránek nebo plnění blogů svými texty, ale celé řadě dalších činností, jakými jsou výzkum, fundraising, PR, poradenství, moderování online diskusí apod.

Nicméně z kvantitativního hlediska jde ještě stále jen o nastupující fenomén. Pro Českou republiku to platí dvojnásob. Virtuálnímu dobrovolnictví zaměřenému na poskytování služeb se věnuje 1,2% občanů ČR starších 14 let,“ hodnotí situaci v České republice autoři knihy Tři tváře dobrovolnictví: neformální pomoc, organizovaná práce a virtuální aktivismus Pavol Frič a Martin Vávra (Hestia, 2012).

02840714.jpeg

Z webu kliktivisti.cz

„Sociální média můžeme definitivně osvobodit od přehnaných očekávání, která do nich byla vkládána jako do prostředku na znovuoživení demokracie. Díky tomu se pak můžeme soustředit na mnohem skromnější způsoby, jak mohou pomoci veřejnosti. A těch je celá řada: pomáhají aktivity místních skupin daleko více zviditelnit. Nastanou momenty, kdy sociální média přinesou něco nečekaného – možná příběh, který zmobilizuje veřejnost, nebo odhalení, které znejistí oficiální autority. Nicméně po většinu času budou sociální média součástí komunikační sítě, která zahrnuje email, SMS a osobní komunikaci. Občas podpoří již existující aktivitu, o trochu ji zesílí a rozšíří. Žádná zkratka k vítězství, ale prostě velmi užitečný nástroj.“

02840715.jpeg

Mandeep Hothi,The Young Foundation

V nedělní Čajovně představíme několik nových českých dobrovolnických projektů.

Um sem um tam„Být dobrovolníkem je jednodušší, než se zdá, a je to vlastně docela cool.“

Projekt vznikl v březnu 2012 na Social Innovation Campu, intenzivním víkendovém inkubátoru pro neziskové projekty. Za Um sem um tam stojí parta mladých lidí z komerční i neziskové sféry, kteří se snaží ideu profesionálního dobrovolnictví, jež se už jinde ve světě uchytila, rozšířit do České republiky. Propojují nabídku a poptávku: profesionály s chutí „zadobrovolničit si“ s neziskovými organizacemi, které mají odborný problém (např. design letáku, právní radu, pomoc s kampaní na sociální síti, s korekturou, s programováním), na jehož vyřešení nestačí.

02840719.jpeg

Adato Paradigma „Malý, ale rychle rostoucí start-up.“

Občanské sdružení Adato Paradigma vzniklo v prosinci 2011 a stojí za vývojem online komunitní platformy Hearth.net – nástroje pro seberealizaci jedince a podporu lidské sounáležitosti. Jeho posláním je podporovat vědomou spolupráci jednotlivců a skupin na jejich cestě k integritě a naplněnému životu.

Kliktivisti.cz - „I kliknutí může znamenat změnu.“

Společný blog J. Valucha, H. Páva, J. Böhma a L. Marka, který se věnuje využití nových médií pro nevládní organizace.

V nedělní Čajovně na téma virtuální aktivismus a virtuální dobrovolnictví budeme mluvit o tom, co lidem přináší činnost ve virtuálních komunitách, jak fungují a co všechno dneska můžeme změnit „kliknutím“. Hosty nedělní Čajovny budou Martin Vávra (sociolog, spoluautor knihy Tři tváře dobrovolnictví: neformální pomoc, organizovaná práce a virtuální aktivismus), Pavel Šebera (Adato Paradigma), Petr Soběslavský (Um sem um tam) a Jan Böhm (kliktivisti.cz). Moderuje Iva Jonášová.

Český rozhlas – Vltava, 10. března od 19 hodin

Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Víte, kde spočívá náš společný ukrytý poklad? Blíž, než si myslíte!

Jan Rosák, moderátor

slovo_nad_zlato.jpg

Slovo nad zlato

Koupit

Víte, jaký vztah mají politici a policisté? Kde se vzalo slovo Vánoce? Za jaké slovo vděčí Turci husitům? Že se mladým paním původně zapalovalo něco úplně jiného než lýtka? Že segedínský guláš nemá se Segedínem nic společného a že známe na den přesně vznik slova dálnice? Takových objevů je plná knížka Slovo nad zlato. Tvoří ji výběr z rozhovorů moderátora Jana Rosáka s dřívějším ředitelem Ústavu pro jazyk český docentem Karlem Olivou, které vysílal Český rozhlas Dvojka.