Karel Klostermann: Zmizelá osada. Dramatický příběh viny a trestu odehrávající se v hlubokých lesích staré Šumavy

Vrcholným projevem drtivé moci přírodních sil byla vichřice o síle orkánu, která koncem října 1870 zničila obrovské plochy šumavského polesí. Období po kalamitě v někdejších hlubokých šumavských hvozdech líčí novela Zmizelá osada. Jak naznačuje již název, nepůjde o žádné idylické vyprávění. Premiéru poslouchejte on-line po dobu čtyř týdnů po odvysílání.

Účinkuje: Zdeněk Maryška
Připravila: Renata Venclová
Režie: Petr Mančal
Premiéra: 4. 8. 2023
Natočeno ke 100. výročí úmrtí Karla Klostermanna.

Prozaik Šumavy a Pošumaví Karel Klostermann (13. 2. 1848 v Haagu v Horních Rakousích - 16. 7. 1923 ve Štěkni u Strakonic) byl autor se smyslem pro osobitý přírodní ráz kraje, pro jeho lidské typy a sociálně ekonomické podmínky. Od mládí až do pozdních let života trávil období letních prázdnin na Šumavě a poznal tak zblízka život místních dřevařů, sklářů, pastýřů, zemědělců a dalších obyvatel. Vnikal postupně do tajů horské lesa a močálů v době, kdy celé rozsáhlé oblasti byly ještě pokryty pralesem, do jehož hloubi zavítal málokdo.

Čtěte také

Klostermann si nic nevymýšlel: „Lidé, jež jsem čtenářům představil, existovali nebo existují právě tak jako příroda, do níž jsem je uvedl... Nevymýšlím vůbec; dívám se na lidi a předvádím je takové, jací jsou, s jejich slabostmi i s přednostmi. Nejsem a nebyl jsem nikdy s to je odsuzovat a zoufat si nad nimi. Lidé nejsou a nemohou být andělé (?). Nejsou také bestie; chybují a pykají za své chyby i za hříchy otců...“

I Klostermann ovšem vidí prastaré pohoří střízlivým zrakem a prostředí nikterak neidealizuje: „Byl bych celou Šumavu poslal do horoucích pekel, jakkoliv ji miluji celým srdcem,“ uklouzne mu ve chvíli tísně při bloudění.

Spustit audio

Související