K tichému výročí hlasité revolty

7. listopad 2017

Strašidlo futurismu obchází Evropou od začátku dvacátého století. Symbolem moderní doby se stal fenomén hluku, který změnil nejen hudbu, ale i její posluchače. Ke 100. výročí VŘSR připravili skladatel Marek Piaček a hudební estetik Ľubomír Pavelka.

Máme o mnoho větší potěšení z ideální kombinace hluku tramvají, spalovacích motorů, automobilů a rušných davů, než z opakovaného poslechu skladeb jako Eroica anebo Pastorální.
Luigi Russolo, italský futurista

 

Vliv ruské avantgardy na vývoj světového umění ve 20.století - kontexty a přesahy

V Rusku se narozdíl od Itálie k budoucnosti hudby vyjadřovali plnohodnotní hudebníci, kteří dobře ovládali své řemeslo. Odpověď na myšlenky italských futuristů zformuloval manifest ruských umělců My a západ.

V Akademii představíme různé podoby avantgardních hudebních experimentů a jejich vliv na ruské a později sovětské skladatele. Vlna experimentů překročila hranice Ruska a dala základ mnoha novým hudebním směrům téměř na celém světě. Ruské avantgardisty lze považovat za žánrové a stylové anticipátory, kteří začátkem minulého století rozšiřovali hudební oblast o nové, nezvyklé vyjadřovací prvky: pracovali s atonalitou, s mikrotonálním laděním, konstruovali nové elektroakustické nástroje, inspirovali se jazzem. Hudební univerzum rozšířili o hluky a zvuky reálného prostředí. V prvních intermediálních dílech zkoumali prostorové aspekty zvuku a položili základy vzniku zvukových nebo akustických umění.

Sto roků od bolševické revoluce a Ruský týden

Lenin a Trocký na Sverdlovském náměstí v roce 1920

Od pondělí 6. listopadu můžete ve vysílání Českého rozhlasu Vltava sledovat projekt Ruský týden, který se váže k výročí sta let od vypuknutí jednoho z velkých dějinných zvratů 20. století.

K tichému výročí hlasité revolty si poslechneme Symfonii Sirén, ve které Arsenij Avraamov  využil výstřelů z děl, industriálních hluků, továrních i lodních sirén, budovatelských písní či citace internacionály. A zdokumentoval tak zvukovou atmosféru tehdejší doby.

Radikální hudební řešení přinesl Alexander Mosolov, když ve skladbě Slévárna oceli rozšířil instrumentář klasického orchestru o velké množství kovových předmětů. Připomeneme Dmitrije Šostakoviče okouzleného jazzem a Isaaka Dunajevského, který jazz spojil s tradiční ruskou hudbou a položil základ oblíbeného klasicko-populárního žánru. Zazní skladba Arthura Louiré věnovaná Picassovi a zapsaná už v roce 1915 ve formě grafické partitury. V témže roce namaloval Kazimír Malevič svůj první legendární černý čtverec, když se jako výtvarník podílel na futuristické opeře Vítězství nad sluncem od Michaila Vasilieviče Matiušina.

Cesta na Golgotu

c2f2aba572c974a5a9a41c3d6bcfc9db.png

Literární pásmo o životě a díle Michaila Bulgakova on-line k poslechu do 11. listopadu 2017.

Nabídneme soundtrack z kultovního gruzínského filmu Kin Dza Dza, na kterém se podílel též vynálezce prvního bezdotykového elektronického nástroje Lev Sergejevič Teremin. Do budoucnosti se podíváme s jazzmanem a skladatelem Sergejem Kurjochinem v Tragédii ve stylu minimalizmu. A v neposlední řadě zahrajeme jubilantům!

autoři: Marek Piaček , Renata Klusáková
Spustit audio