Z Janáčkovy korespondence i díla. Glagolská mše, archaická a stále moderní

2. červenec 2024

Repríza Akademie je věnována složité genezi Glagolské mše Leoše Janáčka, zásadního duchovního díla 20. století. S muzikologem Jiřím Zahrádkou poodkryjeme spletitou badatelskou cestu vedoucí i po více jak devadesáti letech k překvapivým a novým poznatkům.

Čte: Libor Vacek
Připravila: Simona Kostrhunová
Natočeno: 2019

Pro interpretaci tohoto díla je klíčové pochopení specifického způsobu Janáčkovy kompozice, která byla v mnoha případech typická řadou zásadních autorových změn, doplňků a škrtů zaznamenaných v partituře, klavírním výtahu a orchestrálních a sborových hlasech.

V pořadu zazní všechny části z Glagolské mše v podání Symfonického orchestru Českého rozhlasu pod vedením dirigenta Tomáše Netopila. Provedení vychází z původní autorovy verze označované „září 1927“, tedy z kritické edice, jejímž autorem je Jiří Zahrádka. Pořad je obohacen o autentické úryvky z Janáčkovy korespondence a fejetonů, které se týkají doby vzniku tohoto díla. Uslyšíme také úryvek z dopisu arcibiskupa Leopolda Prečana Janáčkovi nebo pracovní korespondenci jazykovědce Radoslava Večerky s Jiřím Zahrádkou.

Reprízu pořadu uvádíme nejen u příležitosti svátku slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje, který připadne na tento pátek, ale především u příležitosti zítřejšího 170. výročí narození Leoše Janáčka.

Spustit audio

Související