Jošida Kenkó: Psáno z dlouhé chvíle

26. duben 2010
r_2100x1400_vltava.png

V roce 1984 vyšla v nakladatelství Odeon kniha s názvem Zápisky z volných chvil, která obsahuje tři klasická díla japonské literatury. Jedním z nich jsou Zápisky z dlouhé chvíle, jejichž autorem je mnich ze starobylé rodiny šintoistických kněží Jošida Kenkó. Zápisky sestávají z 243 samostatných zápisků zvaných japonsky dan a mají podobu kratších úvah, vzpomínek, ponaučení i anekdotických vyprávění. Podle osob a událostí, o které se kniha dotýká, lze předpokládat, že byla sestavena někdy v letech 1330 až 1332, ale dochovala se pouze v pozdějších opisech, z nichž nejstarší se datuje do roku 1431. Rozhlasové stránky na dobrou noc nabízejí (pod názvem Psáno z dlouhé chvíle) výběr z těchto zápisků.

Zápisky z volných chvil (vyšly jako kniha v roce 1984 v Odeonu) sestávají z 243 samostatných zápisků zvaných japonsky dan, majících podobu kratších úvah, vzpomínek, ponaučení i anekdotických vyprávění. Vedle Důvěrných sešitů od dvorní dámy Sei Šónagon z konce 10.století a Zápisků z poustevny napsaných mnichem Kamo no Čómeiem z počátku 13. století se v knize nacházejí i Zápisky z dlouhé chvíle. Jejich autorem je mnich ze starobylé rodiny šintoistických kněží Jošida Kenkó.

V úvodním zápisku (který odkazuje k názvu díla) stojí: "Z dlouhé chvíle strávil jsem bezpočet dní připoután k třecímu kameni, ve snaze zachytit na papír tříšť věcí, které mi táhly hlavou v podivných zmatených proudech, dohánějíce mou mysl mnohdy až na pokraj šílenství." Kenkóovy Zápisky se na první pohled mohou zdát neucelené a psané jaksi na přeskáčku. Ale naopak jednotlivá témata spojuje Kenkóův nadhled, buddhistické učení o pomíjivosti všech věcí a estetika klasického období. Jedním z tematických okruhů je Kenkóův nostalgický obdiv ke skvělé minulosti heianského dvora, který čiší ze záznamů jeho vzpomínek, příhod, zvyklostí a etikety u dvora. Ze zápisků tohoto typu zaznívá autorova úcta k tradici, ale zároveň i smutek z jejího upadání. Asi nejzávažnější je tematika světská - krátké příhody, praktické rady do života, rozmanité poznatky typu "co je nevhodné" i úvahy o správném jednání a vztazích mezi lidmi.

Rozhlasové stránky na dobrou noc nabízejí (pod názvem Psáno z dlouhé chvíle) výběr z těchto zápisků.