Jiří Kárnet: Posmrtný deník (4 části)

27. duben 2011

„Chtěl byste přijet do Prahy na návštěvu?“ „Chtěl byste se tam vrátit natrvalo?“ Tyto dvě otázky položil Václav Havel některým exu­lantům během své návštěvy New Yorku v roce 1968. Text Jiřího Kárneta svým rozsahem i stylem zdaleka překročil anketní zadání a měl v roce 1968 vycházet na pokračování v Literárních listech, resp. chystalo se knižní i vydání. 

Po srp­nu 1968 k publikování nedošlo. Esej tak knižně vyšel až v roce 2009 se čtyřicetiletým zpožděním a Český rozhlas 3 – Vltava z něj vysílá vybrané pasáže v rámci Programu stanice Vltava k 60. výročí zahájení československého vysílání Rádia Svobodná Evropa.

Dramatik, divadelní kritik a režisér, novinář, esejista, básník a překladatel Jiří Kárnet se narodil 24. ledna 1920 v Hořicích. Po absolvování gymnázia se zapsal ke studiu na Právnické fakultě UK. Od konce r. 1939 působil v divadlech D 40 a D 41, později přešel do Městského di­vadla na Královských Vinohradech a nakonec do divadla ve Smetanově muzeu.

Koncem druhé světové války byl vězněn v Německu. Po skončení války přispíval do řady periodik, zejména však do Mladé fronty, v níž působil jako stálý spolupracovník kulturní rubriky. Po únorových událostech v r. 1948 ode­šel do Francie, kde se stal redaktorem v čs. vysílání Radia France. Z Francie se přestěhoval v r. 1952 do New Yorku, kde žil do r. 2011. V USA se věnoval žur­nalistice - spolupracoval s rozhlasovou stanicí Hlas Ameriky a Rádiem Svobod­ná Evropa, v němž získal redaktorské místo a věnoval se kulturně-politic­kým komentářům a rozhovorům. Spo­lu s Pavlem Tigridem stál u zrodu čtvrtletníku Svědectví, v jehož redakční radě později působil. Poznámkami, úvahami, eseji, hrami, recenzemi či ver­ši přispíval do Perspektiv, Skutečnosti nebo Zápisníku.

Esej, z něhož Český rozhlas 3 – Vltava vysílá vybrané pasáže, vznikal původně jako odpo­věď na dvě anketní otázky Václava Hav­la, které tazatel položil některým exu­lantům během své návštěvy New Yorku v roce 1968. Kárnetův text svým rozsahem i stylem zdaleka překročil „zadání“ a měl v roce 1968 vycházet na pokračování v Literárních listech, resp. být vydán v Československém spisovateli. Po srp­nu 1968 k publikování nedošlo. Esej tak knižně vyšel až v roce 2009 se čtyřicetiletým zpožděním.

Pro rozhlas vybrala a upravila Vladimíra Bezdíčková, v režii Ivana Chrze účinkuje Ladislav Frej.

Spustit audio

Více z pořadu