Jiří David - Předběžná retrospektiva

00873683.jpeg
00873683.jpeg
Malíře a multimediálního umělce Jiřího Davida známe spíše z jeho provokujících intervencí ve veřejném prostoru, jako bylo červené srdce na Pražském hradě či Trnová koruna na Rudolfinu, nebo také jako angažovaného aktéra řady diskusí a polemik o směřování české společnosti a umělecké kultury. Už v 80. letech David inicioval neoficiálních přehlídky výtvarného umění známé jako Konfrontace a stál také u založení legendární skupiny Tvrdohlaví. Jeho rozsáhlá a a neobyčejně rozmanitá postkonceptuální a postmoderní tvorba, zahrnující malbu, kresbu, fotografii, video, objekty a instalace, však ve svém celku a souvislostech zůstávala více méně širšímu publiku jen málo známá. Tento nedostatek by měla napravit výstava, kterou včera ve svých výstavních prostorách ve druhém patře Městské knihovny otevřela ve spolupráci s Moravskou galerií v Brně Galerie hlavního města Prahy. Výstava nese název - Předběžná retrospektiva - a jejím kurátorem je Marek Pokorný, ředitel Moravské galerie. Karel Oujezdský se Jiřího Davida zeptal, jak se od jeho počátků v 80. letech proměňoval jeho pohled na umění a vlastní tvorbu.