Jean Moréas: Graelent

27. březen 2011
02101586.jpeg

Francouzský symbolistický básník Jean Moréas (1856-1910, vl. jm. Joannis Papadiamantopulos) byl původem Řek. Poté co se seznámil s pařížským literárním životem se roku 1882 usadil trvale v Paříži.

Kromě poměrně rozsáhlého básnického díla, v němž odmítl parnasistickou poetiku a přihlásil se k symbolismu, napsal mj. i prozaické Povídky ze staré Francie (1903), v nichž se projevil jeho obdiv ke středověké Francii. Povídky vyšly roku 1914 i česky, o zdařilý archaizující překlad se postaral básník, literární historik a orientalista Jaromír Borecký. Moréasovy starofrancouzské povídky by mohly nést podtitul „příběhy cti, víry, lásky a nenávisti“.

V režii Vlada Ruska účinkuje Otakar Brousek. Pořad byl natočen v roce 2004.