János Pilinszky: O pokoře

00938816.jpeg

V cyklu Psáno kurzívou uvádíme tři eseje maďarského katolického básníka poválečné generace. Z knihy Oslava nejhlubšího bodu vybral a přeložil Milan Navrátíl. V režii Vlada Ruska účinkuje Bořivoj Navrátil.

János Pilinszky (narozen 25.11. 1921) byl maďarský katolický básník první poválečné generace, dlouhou dobu režimem proskribovaný. Jeho verše byly přeloženy do všech hlavních evropských jazyků (včetně češtiny: Vsazování démantů). Autorovy úvahy, eseje, fejetony vycházely pravidelně v maďarském církevním tisku a po jeho smrti (zemřel v roce 1981) byly sebrány ve dvou výborech, posléze vyšly ve svazku nazvaném Oslava nejhlubšího bodu.

Další díly pořadu úterý 16.2. v 10:00 János Pilinszky: O monologu dítěte a homérovské slepotě středa 17.2. v 10:00 János Pilinszky: Zrod díla