Jan Borna: Malé prosby

14. březen 2021

Autorské čtení básnického debutu divadelního režiséra Jana Borny s hudbou jeho kolegy z Divadla v Dlouhé Jana Vondráčka. Poslouchejte on-line po dobu jednoho týdne po odvysílání.

Báseň Krajina zhudebnil a spoluúčinkoval Jan Vondráček
Připravila: Alena Zemančíková
Režie: Aleš Vrzák
Natočeno: 2005

Malé prosby jsou drobné básně zahrnující celé domácí i existenciální univerzum divadelníka, kterého postihla roztroušená skleróza – onemocnění se kterým do konce života režíroval a psal další básně. Malé prosby jsou adresovány a vysílány do okolního světa bez zbytečného patosu, spíše s vyrovnaným pocitem člověka, který pouze komentuje některé události z důvěrně známého prostředí. Autorovy verše jsou napsány s nadhledem i vtipem.

Stahuji starou lampu
a na papír skáče můj stín
obkresluji ho do zblbnutí
a říkám tomu hrdě poezie
naštěstí nás naše pýcha nepřežije.

03783194.jpeg

Jan Borna (1960–2017) byl spoluzakladatelem Dejvického divadla a Divadla v Dlouhé a také Katedry alternativního a loutkového divadla DAMU, kde byl dlouhá léta jedním z nejvýraznějších pedagogů. Působil v řadě českých divadel, jeho inscenace byli ceněny jak kritikou tak diváky a za jeho režijní dílo mu byla v roce 2008 udělena Cena ministerstva kultury. Z nejslavnějších inscenací zmiňme Kdyby prase mělo křídla, Jak jsem se ztratil aneb Malá vánoční povídka, Kabaret Prevért-Bulis...

Spustit audio