Jakub Arbes: Newtonův mozek. Rozhlasová hra podle romaneta klasika české prózy

13. květen 2023

Rozhlasová hra vypráví o dvou přátelích, eskamotérství, putování v čase, o vědě, ale i o věčné náchylnosti lidského rodu k válkám a násilí. Poslouchejte on-line po dobu čtyř týdnů po odvysílání.

Dramatizace: Helena Rohanová
Osoby a obsazení: Jiří Andres (Jan Bartoš), Bedřich Wünscher (Bořivoj Navrátil), lékař (Josef Velda), kněz (Petr Oliva), rytmistr (Ladislav Frej), domovník (Josef Chvalina), Newton (Josef Patočka), redakční zřízenec Vozáb (Ivo Gübel), farář v Nechanicích (Roman Hemala) a desátník (Stanislav Bruder)
Dramaturgie: Alena Břízová
Hudba: Zdeněk Šikola
Režie: Petr Adler
Natočeno: 1974

Rozsáhlým a mnohotvárným dílem obohatil českou literaturu Jakub Arbes (1840–1914). Byl vynikajícím žurnalistou a publicistou, jako kritik, historik, překladatel a dramaturg Prozatímního divadla měl velký podíl na divadelním životě své doby. Rozluštil deník Karla Hynka Máchy, k jehož dílu choval celoživotní obdiv. Byl velmi vnímavý k otázkám sociální nespravedlnosti a svým prozaickým dílem toužil přispět k lepšímu životu nejchudších vrstev společnosti.

Nejzajímavějším útvarem, pro který je dnes Jakub Arbes především vyhledáván a čten, je ovšem jeho romaneto. Termín, který mladému začínajícímu literátovi poradil sám Jan Neruda, označuje obsáhlejší povídku spojující tajuplné, dobrodružné a vědecko-fantastické motivy. Děj většinou vychází z neobvyklého nadpřirozeného jevu, pro který svědci jen obtížně hledají racionální vysvětlení, často mívá až hororový nádech. K neznámějším patří Svatý Xaverius, Ďábel na skřipci, Sivooký démon nebo Ukřižovaná. A také Newtonův mozek (1877), dílo, pro které bývá Jakub Arbes řazen i mezi zakladatele české sci-fi literatury.

Spustit audio

Související