Inspirace Sterlem

15. únor 2012
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy 02558002.jpeg

Drážďanský rodák Robert Hermann Sterl patří mezi přední německé impresionisty. Průřez jeho uměleckým vývojem nabídla výstava v Městském muzeu v Drážďanech, kde se návštěvníci mohli nejenom kochat tvorbou Sterla, ale také naslouchat skladbám, které malíř inspiroval.

Od realismu pozdního 19. století, přes impresionistický styl až po expresionistické tahy. Bohatá tvorba Roberta Sterla je vnímána jako most mezi uměním konce 19. a začátku 20. století. Jeden z nejvýznamnějších malířů své doby, který působil také jako profesor na drážďanské Akademii umění, ovlivňoval vývoj mnoha tvůrců a přispěl rovněž k úspěchu moderny.

Pozůstalost Sterla, který zemřel před 80 lety, se po roce 1949 soustředila v jeho rodné, dnes už bývalé NDR, což desetiletí komplikovalo zkoumání jeho tvorby. Mnoho z ní není dodnes zcela probádáno a řada obrazů je roztroušena po světě, o to více lze ocenit nový seznam tvorby malíře, který popisuje 1163 jeho děl. Katalogizace vycházela ze seznamu znalce Sterlovy tvorby Horsta Zimmermanna, který obrazy a olejové skice popsal v roce 1976.

Seznam, který vyšel knižně, umožňuje přehled o uměleckého vývoji děl, která jsou dnes v rukou muzeí, ale i soukromých osob. Patří mezi ně i 88letý Udo Madaus, rodák ze saského Radeburgu, jehož rodina vlastnila prosperující farmaceutickou firmu na výrobu léčiv.

„Zabývám se otázkou, kam s více než stovkou obrazů Roberta Sterla, které mám doma v Kolíně v krabicích – olejomalby, koláže, akvarely, kresby. Po pěkných výstavách v Bielefeldu, Kolíně a nyní Drážďanech přemýšlím, zda by díla Sterla neměla mít své místo právě ve městě, kde Sterl studoval a žil. Zatím přemýšlím a navazuji kontakty, například s nadací Zámek Lingner, uvidím, zda by tamní prostory byly vyhovující. Další možnosti, kde by obrazy Sterla mohly najít domov, by mohlo být Nové náměstí, které se bude rozšiřovat,“ řekl Mozaice Udo Madaus.

Intenzivní svět barev a forem a pestrá paleta témat, která se zaměřila zejména na ztvárnění světa hudby i práce, dodnes obdivují nejenom návštěvníci v galeriích. Sterl se stal rovněž inspirací pro samotné umělce, a to nejenom z oblasti výtvarného umění. Oslovil i skladatele, klavíristu a pedagoga Martina Müncha žijícího v Heidelbergu, který patří mezi přední interprety Debussyho, Ravela a Skrjabina. Ten se ostatně se Sterlem spřátelil při společné plavbě na Volze a oba se v roce 1911 setkali v Drážďanech. Pro Müncha inspirace pro kompozici „Imprese“.

Zda a kdy se Sterl dočká vlastního muzea v Drážďanech, není zatím jasné. Jeho obrazy jsou nicméně k vidění například v Albertinu a Kabinetu mědirytin stejně tak jako v Městské galerii, jejíž ředitel Johanes Schmidt zve na další akci nedaleko českých hranic.

„Několik málo obrazů Sterla samozřejmě zůstává v naší stálé sbírce, další si bude možné od 1. května prohlédnout v muzeu Roberta Sterla v Naundorfu v česko-saském Švýcarsku. Dojem bezesporu umocní původní prostředí domu a ateliéru, s historickým nábytkem, kde se nabízí seznámení jak s tvorbou, tak i způsobem života v době kolem r. 1900.“

autor: zis
Spustit audio