Environmentalismus (Petr Slinták)

Radiodokument
Radiodokument
Zjednodušeně bychom mohli environmentaslimus charakterizovat jako termín zastřešující určitý způsob myšlení o životním prostředí. Ekologii zaměřenou k přírodovědným tématům ovšem překračuje v zájmu o širší sociální souvislosti, na jejichž základě se dostává ke kořenům současných ekologických a společenských krizí. Environmentalismus není sice slovo libozvučné, ale zajímavé právě v zájmu o životní styl člověka jako jednotlivce i jako součásti širšího společenství. V této souvislosti se zde mluví o tzv. udržitelném způsobu života.

Nejen k této životní koncepci se budou v pořadu z cyklu "Ismy po česku" vyjadřovat někteří čeští intelektuálové a ekologové. Zazní zde myšlenky Erazima Koháka, Pavla Nováčka a Romana Jocha. V pořadu se dále objeví archivní záznam předního českého environmentalisty Josefa Vavrouška, od jehož tragické smrti letos uplynulo 10 let. A aby nebyl pořad pouze akademickou rozpravou, v jeho průběhu se několikrát zvukově přeneseme na Jesenicko, kde se mladí lidé z Hnutí Brontosaurus snaží prosazovat věci pozitivní a chvály hodné.

Pořad připravil Petr Slinták za dramaturgické spolupráce Jitky Škápíkové.

Výsledky soutěže

Environmentalismus autora Petra Slintáka hodnotilo 28 posluchačů, výsledná známka je 1,39. Knihy z nakladatelství Mladá fronta obdrží Lucie Lounová z Prahy 6 a Marie Tůmová z Broumova.