Dobové souvislosti oběti i její obecná platnost pro současnost a budoucnost. Kniha Hrana vyšla na pozadí vzniku památníku Jana Palacha ve Všetatech

4. leden 2022

Cílem návrhu památníku bylo nestát se pouhým historickým připomenutím, ale ukázat rozměry Palachova činu, které jsou platné i pro dnešek, a také pro každého jednotlivce. Což mimo jiné znamenalo oběť přiblížit tak, aby člověk nevnímal jen její velikost, která způsobuje oprávněný ostych, ale i nepřekročitelný odstup a s ním dojem, že nejsme-li takto absolutního činu schopni, podobné výzvy se nás netýkají. Chtěli jsme připomenout, že podobné výzvy, jsou okolo nás neustále.

Hlavním motivem památníku je hrana, symbol zla vložený do ocelového klínu, který rozlomil dům, život rodiny, společnost. Který zároveň reprezentuje uslyšení výzvy a osobní rozhodnutí na ni reagovat. 

Kniha Hrana je další vrstvou zážitku z památníku. Nabízí vysvětlení symbolů vložených do jeho stavby, které rozvíjí do dalších úvah a propojuje jejich význam s obecnějšími souvislostmi. 

Přebal knihy Hrana. Památník Jana Palacha ve Všetatech

První část knihy obsahuje čtrnáct kapitol, čtrnáct zastavení, věnovaných jednotlivým symbolům, kterými procházíme stejně jako v památníku. První kapitolou – symbolem, je právě hrana, skrze kterou vstupujeme do domu. Pak vcházíme do předprostoru piety, místa zastavení, vzdání úcty. Za otvorem ve zdi se před námi rozevírá prostor zásahem hrany vyprázdněného domu. Rodinný stůl, který zadržel klín zla, představuje symbol síly rodiny a poctou oběti matky. Zaslepená okna jsou rozhraním mezi osobním postojem a přístupem společnosti. Torzo schodů vede k neexistujícímu Janovu pokoji. Místnost reflexe je prostorem pro odpověď současných umělců, dílem vytvořeným přímo pro památník. Dostáváme se pod státní vlajku, ta spočívá ve stejné pozici, v jaké jí bylo přikryté tělo Jana Palacha. Opouštíme dům dveřmi, původně sloužícími jako hlavní vstup, jimiž Jan odešel naposledy a které jsou dnes jen dveřmi Odcházení.

Čtěte také

Druhá, historická část knihy obsahuje pět kapitol, které současně odpovídají tematickému členění expozice muzea. V kapitole Rodina se dozvíme informace o Palachově rodinném pozadí i o samotných Všetatech. Kapitola Naděje ukazuje dobový kontext – Pražské jaro, srpnovou okupaci a její následky. Protest se věnuje detailům samotného Palachova činu. Kapitola Pomsta ukazuje, co po činu následovalo, jaká byla reakce veřejnosti, ale i režimu. A poslední kapitola Návraty pak mapuje reakce na Palachův čin až do dnešní doby.

Kniha Hrana. Památník Jana Palacha ve Všetatech vyšla v nakladatelství Národního muzea v české a anglické mutaci v roce 2020. Autory jsou Pavla Melková a Petr Blažek.

Spustit audio

Související