Do velké krajiny Dudédu. Po stopách Ivana Martina Jirouse

28. červen 2021

Děti z Dismanova rozhlasového dětského souboru hledají stopy básníka I. M. Jirouse v krajině, kde se narodil, žil, psal, stavěl, opravoval, bořil, pil, chodil do školy i do kostelů. S Julianou, Františkou a Martou Jirousovými a Jarmilou Neomytkovou připravila Jana Franková.

Na cestě jsme se setkali v básníkově rodném městě Humpolci s Jarmilou Neomytkovou, jeho studentskou láskou, ve Staré Říši s básníkovou ženou Julianou a jejich dcerou Martou. Z Kostelního Vydří, odkud se chladného 19. listopadu 2011 vydal tisícihlavý průvod s básníkovou rakví na nedaleký místní hřbitůvek, se spolu s Martou a už i Františkou Jirousovými přesouváme se na nedaleký statek do Prostředního Vydří. A skrze vzpomínky na léta vězení nahlédneme i do Valdic, kde byl I. M. Jirous vězněný a odkud posílal své ženě a holčičkám dopisy, básně a pohádky.

Ivan Jirous (vpravo nahoře v brýlích), fotografie z povinné školní praxe, v Humpolci v r. 1960

Františka Jirousová nám do programu k představení Do velké krajiny Dudédu napsala: „Já jsem s tátou společný svět našla přes jeho básně. Občas se v nich ukazuje skutečně jiný svět, jakási ´pohádková krajina´, které rozumím, která byla jeho a je také moje, znám to tam. Bylo často těžké s ním být jako s člověkem, ale tahle krajina básní byla v něm, v jeho duši, on ji pomocí slov ukazoval druhým a já do ní můžu díky těm slovům kdykoli vstoupit. A tím i do jeho duše.“

Dismančata usnula, jakmile dosedla do aut. Nevím, o jaké krajině se jim zdálo, ale reportáže z naší potulky po básníkových stopách a místech můžete slyšet v cyklu Výlety s Vltavou.

autor: Jana Franková
Spustit audio