DebbiLove: Miss Horn

1. listopad 2019

Já bych chtěla lidem připomenout, že vnější krása není zdaleka tak důležitá jako vnitřní. /.../„Finanční otázka nehraje při našem rozhodování žádnou roli,“ decentně, ale rozhodně řekl mladík. 

Spíše morální. Jak by veřejnost přišla vlastně k tomu, aby jí jediný maniak zakazoval demokraticky si zvolit nejhezčí dívku?
Frank Evans, Krása na zabití

Budeme svědky klání. Můžete volit svými hlasy prostřednictvím telefonního aparátu.

V rubrice Výrobna se budeme věnovat líčení, subjektivně zabarveným popisům, ve Cvikově vlnám česaným. 

Krásný Martin Sedláček a hlasatelka Jana Kozubková v rolích charakterních, rolích odborníků, v dramatu a rozpravě se zvuky Luďka Kazdy, s otázkami Bio Mashy.

Jana Kozubková, Martin Sedláček, Luděk Kazda, Bio Masha

Rohy, bouře, žestě, moře, sirény, módní vlny, pokládané vlny, pokládané otázky.

autor: Bio Masha
Spustit audio