Co je hlavní součástí městského prachu?

10. únor 2014

Od výzkumu uhlí až po studie znečistění stěn chránu sv. Víta – tak široká je problematika, kterou se zabývají odborníci z Akademie věd.

Jak vznikalo uhlí a rašelina v různých oblastech? Jaké procesy při tom probíhaly? To je jen malá část výzkumů, které provádějí vědci v Ústavu struktury a mechaniky hornin Akademie věd, konkrétně výzkum vzniku uhlí a rašeliny.

Zabývají se uhlím nejen jako energetickou surovinou, ale i jeho dalšími užitečnými vlastnostmi. Uhlí je totiž například dobrý sorbent, to znamená, že dokáže dobře vázat třeba toxické kovy nebo některé látky z kapalných nebo plynných směsí, dá se také využít pro výrobu dalších chemických sloučenin.

autoři: Jana Olivová , Karel Kratochvíl
Spustit audio