Čínská literatura a moc. Básníci – úředníci – oběti politických intrik

9. únor 2018

Patero zamyšlení nad situací čínského básníka ve vztahu k panující moci. Profesorka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, sinoložka a překladatelka Olga Lomová vykládá politickou situaci čínského císařství od starověku – od 2. století před naším letopočtem – až po události konce 20. století v komunistické Číně.

Sinoložka Olga Lomová představuje posluchačům řadu čínských básníků prostřednictvím příběhů o jejich úřednické službě. Setkáváme se s příklady oportunistického přizpůsobení i úniku do smyslových požitků, s vnitřní emigrací i faktickým vyhnanstvím. Nalézáme příklad básníka s pověstí nezávislosti (která ale je spíše legendou) i citlivého člověka, kterého trápí úděl tvrdě pracujících lidí v provincii.

Závěrečný díl seriálu připomíná, že v roce 1911 padlo čínské císařství a čínská literatura se, stejně jako celá země, začíná přibližovat západu. I v této době najdeme protestní a politicky angažované básně, dokonce jim rozumíme lépe než jinotajným sdělením veršů starých autorů.

Olga Lomová, sinoložka, překladatelka z čínštiny

Prostřednictvím poezie se pokusíme spolu s Olgou Lomovou proniknout do podstaty spojení čínské literatury s vládnoucí mocí, ať už po mnoho staletí císařskou, nebo v posledních sto letech republikánskou.

Zdvíhám lem pláště, rukávy shrnuji větve, jež schodiště stíní... Večer na téma Čínské divadlo

Pekingská opera, Beijing opera

Evropa i Amerika čerpají od počátku 20. století inspiraci také z široké pohybové kultury Číny. Kdo by dnes neznal populární disciplíny kung-fu nebo taiči. Známé jsou také výkony čínských cirkusových umělců s jejich neobyčejnou pružností a obratností. Ve skutečnosti jde o výsledek starobylé tělesné kultury. Svůj význam též má, že Číňané nikdy (z náboženských či jiných ideových důvodů) „nerozsadili“ tělo a duši.

Setkáme se s nejednou paralelou k evropské situaci, ale zejména budeme neustále udivováni zašifrovaností poetických sdělení. Zjistíme, že porozumět Číně není jednoduché, ale není to nemožné. K porozumění nám napomáhají existující i nově vznikající překlady.

Účinkují: Olga Lomová, Alena Zemančíková, Hynek Chmelař, Ivan Řezáč, Jan Bidlas a Jana Stryková

Připravila: Olga Lomová
Režie: Alena Zemančíková

autoři: Olga Lomová , Alena Zemančíková
Spustit audio