Charles Dickens: Oliver Twist

Charles Dickens kolem roku 1860

Oliver Twist je jedním z prvních sociálních románů 19. století a jedním z nejznámějších děl Charlese Dickense. K jeho napsání vedla spisovatele i potřeba kritizovat a literárně zobrazit důsledky změny chudinského zákona v roce 1834. Tento zákon zrušil chudobince při jednotlivých farnostech a zavedl centralizovaný systém, který vedl ke korupci a rozkrádání prostředků pro chudé a k velmi krutému zacházení s obyvateli těch zařízení.

Dickens v románu ukazuje různé podoby obchodu s chudobou, přičemž zlodějská banda v Londýně není v tomto zrcadle o nic horší než rádoby počestní pokrytci, okrádající chudinské instituce. Autorův společensko kritický záměr z filmových a dramatických zpracování do značné míry mizí, neboť je uložen v autorských ironických poznámkách a komentářích k postavám i ději. Tak se z kritického románu postupem času stala romantická a sentimentální podívaná, v níž hlavní roli hraje Oliver Twist, chlapec neznámých rodičů, vychovávaný v jednom z těchto chudobinců. Je odsud zvyklý jen na bezpráví, ústrky, hlad a krutost. Uteče do Londýna a dostává se zde nechtěně do zločinecké bandy, kterou vede starý Žid Fagin. S jeho osudem je spojeno tajemství jeho původu, dědictví a happy end: koneckonců Dickens publikoval román na pokračování v novinových přílohách jako čtení pro všechny čtenářské vrstvy.

Rozhlasová četba na pokračování z tohoto ranného Dickensova románu (vyšel roku 1838) vrací do popředí postavu autora, vypravěče i komentátora příběhu, jenž se stává i hercem vedlejších postav a aktivním účastníkem děje. V roce 200. výročí narození Charlese Dickense, které je v Anglii slaveno s velkým nadšením a za účasti všech kulturních institucí včetně rozhlasu a televize, tak chceme připomenout literární mistrovství a osobitý styl jednoho z největších světových spisovatelů 19. století.