Jean Anglade: Zapomenuté jablko

Z rozsáhlého díla francouzského spisovatele Jeana Anglada posloucháme sedmidílnou četbu na pokračování z románu s názvem Zapomenuté jablko. Autor v něm vypráví příběh opuštěné vesnické ženy. V úsměvném pohledu zachytil spisovatel životní moudrost, jež vede k pochopení lidských citů a ke sblížení s přírodou.

Dílo francouzského spisovatele Jeana Anglada (nar. 1915) vzniká více než půl století a je opravdu rozsáhlé: Anglade je autorem biografií (Hervé Bazin, Sidonie Apollinaire, Bratři Montgolfierové), sbírek poezie, divadelních her, románů, historických knih a překladů z italštiny (např. Bocacciův Dekameron). Byl učitelem literatury na školách technického zaměření, od r. 1947 učil italštinu na lyceích (Tunis, Gap, Clermont- Ferrand). Publikuje převážně v nakl. Julliard. Velká část jeho různorodé tvorby je podobně jako u Henriho Pourrata spjata s hornatým a drsným krajem Auvergne a autor bývá řazen mezi tzv. regionalisty. Spisovatel sám přitom s oblibou říkal: "Mým regionem není Auvergne, nýbrž člověk."

V románu s názvem Zapomenuté jablko (fr. 1969, Anglade za něj získal cenu Sully-Olivier de Serres) autor vypráví příběh opuštěné vesnické ženy, jejíž osud se prolíná s životy okolních lidí. V úsměvném pohledu zachytil spisovatel životní moudrost, jež vede k pochopení lidských citů a ke sblížení s přírodou. Četbu na pokračování z románu francouzského autora v překladu Marie Janů připravila Hana Volfová. V režii Markéty Jahodové účinkují: Ladislav Mrkvička, Antonie Hegerlíková, Jiří Holý, Jaroslava Obermaierová, Miroslav Moravec, Jiří Plachý, Miloš Vávra a Zdeněk Dolanský.

Cyklus vysíláme od 16. do 23. července 2006.

Spustit audio

Více z pořadu