Božena Němcová: Babička

V podání herečky Růženy Naskové čteme z románu české prozaičky, publicistky, autorky a sběratelky pohádek Boženy Němcové. Desetidílná četba na pokračování z její patrně nejznámější knihy byla natočena v roce 1952 (obnovená premiéra 1977). Uvádíme ji u příležitosti dvoustého výročí narození autorky. Poslouchejte od 27. ledna vždy v 18:30 a po odvysílání ještě po dobu dvou týdnů on-line.

Obraz harmonické i harmonizující osobnosti, který Božena Němcová (4. února 1820 – 21. ledna 1862) podala svou Babičkou (1855), přijala národní kultura jako ideální zpodobení lidového světa a českého venkovského charakteru. Kniha vyšla ve více než třech stech českých vydáních a v mnoha zahraničních překladech. V Babičce se spontánní vyprávění spojuje s titulní postavou díla: všechny zážitky a příběhy, které titulní postava Babičky prožila v mládí, se dozvídáme jen z jejího vypravování.

Titulní postava má výraznou schopnost přiblížit se lidem řečí a upoutat pozornost dětí i dospělých. Když Babička hovoří k dětem, její promluvy bývají kratší a jsou zarámovány do vycházek krajem a do úkonů či situací, které je zbavují možné didaktičnosti.

KVÍZ: Jak dobře znáte Babičku Boženy Němcové?

Božena Němcová vytvořila v Babičce typ moderní české prózy psané jako živé vypravování, jež slučuje kontrastní motivy v plynulý a srozumitelný proud.

Účinkuje: Růžena Nasková

Režijní dohled: Jiří Hadrbolec
Natočeno v roce 1952.

autoři: Dagmar Hubená , Tvůrčí skupina Drama a literatura
Spustit audio