Beethoven / Kalkbrenner: Symfonie č. 9

16. prosinec 2020

Nová nahrávka Beethovenovy symfonie v dobové transkripci Friedricha Wilhelma Kalkbrennera pro sólisty, sbor a klavír. Poslechněte si recenzi Petra Vebera.

(…) O kontextu přijímání Beethovenovy hudby nedlouho po jeho úmrtí, o francouzské estetice, o klavírní technice té doby, o tom, že i Kalkbrenner se učil ještě u těch, kdo hráli primárně na cembalo… V kontrastu k tomu je pochopitelně zvuk dnešního klavíru, na který hraje Etsuko Hirose. Zvládnout celou velikou symfonii, zvláště Beethovenovu Devátou s jejím patosem, rozměrem a poselstvím, je téměř neřešitelný úkol a určitě i heroický výkon. Vezmeme-li v úvahu, že nahrávka vznikla živě při koncertě, tak výsledek je zajímavý, relevantní, podnětný. Ale nelze se současně zbavit dojmu, že takové transkripce, které vznikaly před polovinou 19. století hlavně z iniciativy nakladatelů (pro větší pravděpodobnost provedení, než jakou měly originální orchestrální partitury), nebudou dnes ničím víc než kuriozitou. Na koncertech i na nahrávkách. Je ovšem logické, že výroční rok Ludwiga van Beethovena takové projekty přináší. Kdy jindy? Jsou to zvláštní okamžiky, trochu úporné, trochu ochotnické, ale 30. léta 19. století, doba kdy se hudební život vyrovnával s Beethovenovým odkazem, to dokumentuje dobře. (…)

Nahrávka vyšla u labelu Mirare.

Spustit audio