Beethoven / Kalkbrenner: Symfonie č. 9

16. prosinec 2020

Nová nahrávka Beethovenovy symfonie v dobové transkripci Friedricha Wilhelma Kalkbrennera pro sólisty, sbor a klavír. Poslechněte si recenzi Petra Vebera.

(…) O kontextu přijímání Beethovenovy hudby nedlouho po jeho úmrtí, o francouzské estetice, o klavírní technice té doby, o tom, že i Kalkbrenner se učil ještě u těch, kdo hráli primárně na cembalo… V kontrastu k tomu je pochopitelně zvuk dnešního klavíru, na který hraje Etsuko Hirose. Zvládnout celou velikou symfonii, zvláště Beethovenovu Devátou s jejím patosem, rozměrem a poselstvím, je téměř neřešitelný úkol a určitě i heroický výkon. Vezmeme-li v úvahu, že nahrávka vznikla živě při koncertě, tak výsledek je zajímavý, relevantní, podnětný. Ale nelze se současně zbavit dojmu, že takové transkripce, které vznikaly před polovinou 19. století hlavně z iniciativy nakladatelů (pro větší pravděpodobnost provedení, než jakou měly originální orchestrální partitury), nebudou dnes ničím víc než kuriozitou. Na koncertech i na nahrávkách. Je ovšem logické, že výroční rok Ludwiga van Beethovena takové projekty přináší. Kdy jindy? Jsou to zvláštní okamžiky, trochu úporné, trochu ochotnické, ale 30. léta 19. století, doba kdy se hudební život vyrovnával s Beethovenovým odkazem, to dokumentuje dobře. (…)

Nahrávka vyšla u labelu Mirare.

Spustit audio

Více o tématu

E-shop Českého rozhlasu

Historická detektivka z doby, kdy byl hrad Zlenice novostavbou. Radovan Šimáček jako průkopník žánru časově předběhl i Agathu Christie!

Vladimír Kroc, moderátor

zlenice.jpg

Zločin na Zlenicích hradě

Koupit

Šlechtici, kteří se sešli na Zlenicích, aby urovnali spory vzniklé za vlády Jana Lucemburského, se nepohodnou. Poté, co je jejich hostitel, pan Oldřich ze Zlenic, rafinovaně zavražděn, tudíž padá podezření na každého z nich. Neunikne mu ani syn zlenického pána Jan, jemuž nezbývá než doufat, že jeho přítel Petr Ptáček celou záhadu rozluští...