BáSnění Rostislava Valuška

30. prosinec 2022

Básně Karla Jaromíra Erbena, Dylana Thomase, Josefa Palivce, apoštola Pavla a také svou vlastní básnickou tvorbu čte a komentuje Rostislav Valušek.

Básník, grafik, samizdatový vydavatel a farář Církve československé husitské Rostislav Valušek se narodil v roce 1946 v Olomouci. Po roce 1968 odešel do emigrace do Německa, odkud se ale krátce na to vrátil zpět do vlasti. Ačkoliv chtěl původně studovat umění, rozhodl se nakonec pro Husovu československou bohosloveckou fakultu v Praze, kam byl také v roce 1969 přijat. Pole jeho zájmů bylo nicméně vždy široké. Vedle bohosloví se začal podílet na vydávání olomouckého samizdatu Texty přátel a také rozvíjel svoji uměleckou tvorbu – literární i výtvarnou. Publikoval v samizdatu, od 90. let vychází jeho básnické sbírky Ztotožňování (1990), Milostivé léto (1996), Léthé ve snu (2004), Duše s vytrhanou podlahou (2006) a souborné vydání básní Stejně blízko i daleko (2014).

S autorem připravil: Dominik Mačas
Natočeno v roce 2022.

ÚDAJE O VYDÁNÍ:

Karel Jaromír Erben: Kytice (ze sbírky Kytice, Státní nakladatelství dětské knihy 1953)
Dylan Thomas: V mém řemesle či zarputilém umění (ze souboru Jeskyně slov, Mladá fronta 1964, překlad Jiřina Hauková)
Josef Palivec: bez názvu Ach, jak je opojná… (ukázka z lyrickoepické básně Pečetní prsten, František Borový 1941)
apoštol Pavel: Hymnus lásky (ukázka z 13. kapitoly Prvního listu Korintským, Bible)
Rostislav Valušek: S láskou – Magorovi
Spustit audio