BáSnění Radka Fridricha

13. červen 2022

Básník, publicista, překladatel a pedagog Radek Fridrich vybírá a komentuje inspirativní texty.

Radek Fridrich (*1968) žije v rodném Děčíně. Publikovat začal ve studentském časopise Spirála, později v Okruhu a Welesu. Je členem skupiny Demi-Monde (Almanach Pant, 1990–1995).

Je výrazným hybatelem literárního života severních Čech. Ve svých básních reflektuje německé vlivy v bývalých Sudetech. Účastní se česko-německých literárních akcí. Organizoval básnická setkání ve Žlebech u Děčína (spolu s Tomášem Řezníčkem) a od roku 2000 spolupořádá děčínský festival poezie Zarafest. Působí jako středoškolský profesor na Střední zdravotnické škole Děčín. Zároveň učí na Katedře bohemistiky UJEP v Ústí nad Labem. Od roku 1994 publikoval jedenáct básnických sbírek. Klíčové téma určujícího spojení s krajinou severního příhraničí, zejména Děčínska, výrazně uchopil už v jedné z prvních sbírek Zahrada Bredovských (Host 1999). Některé ze svých sbírek publikoval dvojjazyčně česko-německy: Šrakakel/Der Schreckliche (2005), příběhy sudetských obyvatel – mužů z oblasti Děčínska Řeč mrtvejch/Die Totenrede (2001) a jejich ženský protipól, monology mrtvých žen vyprávějící životní osudy Nebožky/Selige (2011). Čtenářsky vyhledávaný je soubor pověstí z Děčínska Modroret (2008).

V roce 2012 získal cenu Magnesia Litera za sbírku Krooa krooa (Host, 2011). Tísnivé ptačí zajíknutí, které dalo sbírce název, se jako svědek vznáší nad krajinou Děčínska a lidskými osudy v ní. Francouzsky sbírku v překladu profesora slavistiky Xaviera Galmiche vydalo respektované nakladatelství Revue K (2017). Zatím poslední vydanou knihou Radka Fridricha je Ptačí řečí (dybbuk 2017) – sbírka tzv. fónické poezie, přepisy ptačích zvuků do krátkých básní. Auditivní verze k dispozici na webu labelu Červený kůň. Radek Fridrich se příležitostně věnuje výtvarnému umění (koláže, frotáže). Jeho básně byly přeloženy do polštiny, němčiny, angličtiny a francouzštiny.

S autorem připravila Petra Hynčíková.
Natočeno v roce 2018.

ÚDAJE O VYDÁNÍ:
  • Radek Fridrich: Hák (ze sbírky V zahradě Bredovských. Host, 1999)
  • Radek Fridrich: Fedefrau/Peříčkářka (ze sbírky Nebožky/Seelige. Perplex, 2011)
  • Ivan Wernisch: Když už není vyhnutí (ze sbírky Doupě latinářů – Sežrané spisy. Petrov, 1992)
  • Zbyněk Havlíček z cyklu Kabinet dr. Caligariho – Květen 1951 (fragment ze sbírky Otevřít po mé smrti. Český spisovatel, 1994)
  • Jan Delong: Chlapi (ze sbírky Dušinec. Perplex, 2014)
Spustit audio

Více o tématu

E-shop Českého rozhlasu

Starosvětské příběhy lesníků z časů, kdy se na Šumavě ještě žilo podle staletých tradic.

Václav Žmolík, moderátor

Karel Klostermann Ze světa lesních samot

Ze světa lesních samot

Koupit

Román klasika české literatury zobrazuje dramatické změny poměrů na česko-bavorském pomezí v posledním čtvrtletí 19. století, kdy ustálený životní řád "světa lesních samot" narušila živelná katastrofa.